Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Chủ đề   RSS   
 • #590105 27/08/2022

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

  1. Điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

  Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP) thì thương nhân sẽ được Sở Công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

  - Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

  - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Lưu ý: Thương nhân đáp ứng các điều kiện trên và chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (khoản 16 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP).

  2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

  Thành phần hồ sơ (khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP):

  Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  - Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

  Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu đáp ứng điều kiện 2 nêu trên, kèm theo các tài liệu chứng minh;

  - Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

  Nơi nộp hồ sơ:

  - Sở Công thương: đối với thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Sở Công thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu: đối với trường hợp thương nhân có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

  Thời hạn giải quyết:

  - Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (điểm c khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

  - Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới (khoản 6 Điều 21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

   
  237 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590383   29/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 3475
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ bạn. Theo Luật Đầu tư 2020 thì kinh doanh xăng dầu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, tổ chức, cá nhân thực hiện bán lẻ xăng dầu phải đáp những những điều kiện về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, tổ chức, cá nhân thưc hiện bán lẻ xăng dầu phải xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Bài viết của bạn đã cũng cấp rất đầy đủ thông tin về điều kiện cũng như hồ sơ thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

   
  Báo quản trị |