Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề   RSS   
 • #607845 29/12/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3729
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Trường hợp nào được sử dụng tạm thời một phần của lòng đường không nhằm mục đích giao thông? Thủ tục xin cấp phép ở Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện như thế nào?

  1. Các trường hợp được sử dụng tạm thời một phần lòng đường 

  Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP bổ sung Điều 25a, Điều 25b, Điều 25c và Điều 25d vào sau Điều 25 Nghị định 11/2010/NĐ-CP đã bổ sung về các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe. 

  - Về sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông: 

  - Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

  - Lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:

  + Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó;

  + Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

  - Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  + Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

  + Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi;

  + Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

  - Về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe

  - Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông, giữ xe có thu phí không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

  - Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời và phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  + Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

  + Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;

  + Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét.

  => Theo đó, quy định pháp luật cho phép sử dụng lòng đường vào một số trường hợp nhất định, cụ thể là:

  - Sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông để:

  + Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó;

  + Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

  2. Thủ tục cấp giấy sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố 

  Tại Quyết định 4697/QĐ-UBND năm 2023 do UBND TP.HCM ban hành về thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải có hướng dẫn về thủ tục cấp giấy sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố tại TP.HCM như sau:

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên hệ thống lòng đường, hè phố chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

  - Sở Giao thông vận tải đối với các tuyến đường do Sở Giao thông quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  - Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức đối với hè phố và các tuyến đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  Trường hợp đề nghị cấp phép sử dụng tạm một phần lòng đường, hè phố vừa thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải vừa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ do Sở Giao thông vận tải xem xét giải quyết.

  Bước 2: Giải quyết TTHC

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

  Bước 3: Trả kết quả

  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Trường hợp không cấp giấy phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường hoặc hè phố theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND (Bản chính);

  - 01 (một) bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố có đầy đủ các thông tin sau: vị trí sử dụng, phạm vi sử dụng, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo mẫu quy định tại Phụ lục II (Bản chính);

  - Đối với trường hợp sử dụng cho hoạt động là điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình hồ sơ phải kèm theo Giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

  - Các văn bản pháp lý khác được chấp thuận về chủ trương (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Phí, lệ phí: Không có.

  Như vậy, tổ chức, cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng một phần lòng đường thì chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận đến Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức để được cấp phép.

   
  295 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận