Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #605589 22/09/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định ra sao?

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam gồm những gì? Trình tự cấp giấy phép hoạt động được thực hiện ra sao?

   

  Hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam gồm những gì?

  Hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại tiểu mục 1 Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021, cụ thể bao gồm:

  - Đơn xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

  - Bản sao Điều lệ, Quy chế hoạt động hoặc văn bản thành lập tổ chức con nuôi nước ngoài;

  - Bản sao giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập cấp, cho phép tổ chức được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

  - Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế trong 03 năm gần nhất, bao gồm cả tình hình thu, chi tài chính về con nuôi quốc tế, không vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập xác nhận;

  + Trường hợp đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì phải có báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam do người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký và đóng dấu;

  - Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  Lưu ý:

  Hồ sơ phải được dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Trình tự cấp Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam gồm mấy bước?

  Trình tự cấp Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại tiểu mục 1 Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 169/QĐ-BTP năm 2021, gồm 04 bước sau:

  Bước 01: Nộp hồ sơ

  - Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp.

  Bước 02: Kiểm tra, đánh giá chuyên môn

  - Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phỏng vấn người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, kiểm tra, đánh giá về điều kiện, năng lực chuyên môn của tổ chức và đội ngũ nhân viên của tổ chức con nuôi nước ngoài, báo cáo Bộ Trưởng Bộ Tư pháp: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bước 03: Bộ Công an cho ý kiến về việc cấp phép

  - Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài và người dự kiến đứng đầu văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  - Bộ Công an có văn bản trả lời Bộ Tư pháp: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp.

  Bước 04: Cấp phép hoạt động

  - Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Công an.

  - Đồng thời thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài.

  Lưu ý:

  - Mức thu lệ phí cấp Giấy phép là 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng)/lần cấp phép.

  - Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có thể nộp lệ phí thông qua hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước Ba Đình.

   

   
  134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận