Thủ tục cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp?

Chủ đề   RSS   
 • #605718 27/09/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thủ tục cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp?

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES? Trình tự thực hiện được quy định ra sao?
   

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES?

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 06/2019/NĐ-CP, cụ thể bao gồm các tài liệu sau:

  - Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP;

  - Bản sao tài liệu chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Nghị định này;

  - Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại phục vụ nghiên cứu khoa học, quan hệ ngoại giao: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nộp thêm:

  + Bản sao giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật loài thuộc Phụ lục I CITES;

  + Bản sao bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phục vụ nghiên cứu khoa học;

  + Văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với trường hợp phục vụ quan hệ ngoại giao;

  - Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại phục vụ triển lãm không vì mục đích thương mại, biểu diễn xiếc: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nộp thêm:

  + Bản sao quyết định cử đi tham dự triển lãm, biểu diễn xiếc ở nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy mời tham dự của tổ chức nước ngoài;

  + Bản sao giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I CITES;

  - Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, nộp thêm bản sao hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật hoặc bản sao giấy phép, chứng chỉ mẫu vật săn bắn do cơ quan có thẩm quyền của nước có liên quan cấp;

  - Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, nộp thêm bản sao hồ sơ chứng minh mẫu vật tiền Công ước; hoặc bản sao giấy phép CITES nhập khẩu đối với trường hợp tái xuất khẩu mẫu vật.

  Trình tự cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES?

  Trình tự cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 06/2019/NĐ-CP, cụ thể bao gồm các tài liệu sau:

  Bước 01: Nộp hồ sơ

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam;

  Bước 02: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép

  - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết;

  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép.

  + Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước nhập khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày làm việc;

  Bước 03: Trả giấy phép và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính

  Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị, đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

  Tóm lại, thủ tục cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES được thực hiện như trên.

   
  223 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận