Thủ tục cấp Giấy phép chuyển đổi dự án tài chính vi mô không yêu cầu sổ hộ khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #602573 16/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1936 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục cấp Giấy phép chuyển đổi dự án tài chính vi mô không yêu cầu sổ hộ khẩu

  Đây là nội dung được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 658/QĐ-NHNN năm 2023 ngày 14/4/2023 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc NHNN quản lý không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để xác nhận thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. 
   
  cap-giay-phep-chuyen-doi-du-an-tai-chinh-vi-mo
   
  Trình tự cấp Giấy phép chuyển đổi dự án tài chính vi mô
   
  Bước 1: Tổ chức chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép gửi NHNN.
   
  Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, NHNN có văn bản gửi tổ chức chuyền đổi chương trình, dự án tài chính vi mô xác nhận đã nhận đủ hồ sơ họp lệ; trường họp hồ sơ không đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.
   
  Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN có văn bản gửi lấy ý kiến của:
   
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở chính về việc chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô.
   
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô đang thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô về hiệu quả hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô đối với sự phát triển của địa phương;
   
  - NHNN chi nhánh nơi tổ chức chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở chính về việc thành lập tổ chức tài chính vi mô, danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô.
   
  - NHNN chi nhánh nơi chương trình, dự án tài chính vi mô đề nghị chuyển đổi có các đơn vị trực thuộc đang hoạt động về việc đáp ứng các quy định về mạng lưới hoạt động.
   
  - Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về việc tham gia góp vốn thành lập tổ chức tài chính vi mô của ngân hàng nước ngoài.
   
  Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị được lấy ý kiến có văn bản tham gia ý kiến.
   
  Bước 5: Trong thời hạn 80 (tám mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN cấp Giấy phép; chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).
   
  Chấp thuận về mạng lưới hoạt động; trường hợp không cấp Giấy phép, NHNN có văn bản nêu rõ lý do.
   
  (2) Cách thức thực hiện cấp Giấy phép chuyển đổi dự án tài chính vi mô
   
  - Trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); Hoặc
   
  - Dịch vụ bưu chính.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  - Thời hạn giải quyết: 80 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô.
   
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
   
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
   
  - Lệ phí: 200.000 đồng.
   
  Xem thêm Quyết định 658/QĐ-NHNN năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.
   
  87 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (03/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận