Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ

Chủ đề   RSS   
 • #606220 19/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ

  Ngày 16/10/2023 Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định 1549/QĐ-LĐTBXH năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.
   
  Theo đó, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được thực hiện như sau:
   
  thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-hoat-dong-kiem-dinh-ky-thuat-atld
   
  (1) Trình tự, cách thức thực hiện
   
  - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
   
  Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đến Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  - Bước 2: Thẩm định điều kiện
   
  Cơ quan tiếp nhận thẩm định điều kiện cấp trên hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại tổ chức đề nghị.
   
  - Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận hoặc từ chối cấp
   
  Không quá 30 ngày từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục trưởng Cục An toàn lao động sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với các Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục trưởng Cục An toàn lao động sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đề nghị.
   
  (2) Thành phần số lượng hồ sơ
   
  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (01 bản);
   
  - Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp (01 bản);
   
  - Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định (01 bản);
   
  - Danh sách kiểm định viên (01 bản);
   
  - Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định:
   
  + Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội (01 bản);
   
  + Bản sao hợp đồng lao động (01 bản);
   
  + Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định (mỗi loại 01 bản).
   
  (3) Quy định về thời gian và cách thức thực hiện
   
  - Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
   
  - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.
   
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  (4) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
   
  - Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ;
   
  - Mẫu Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định quy định tại Phụ lục số Ia ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;
   
  - Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.
   
  (5) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
   
  Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cụ thể:
   
  - Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
   
  + Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.
   
  + Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.
   
  + Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.
   
  - Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.
   
  Xem thêm Quyết định 1549/QĐ-LĐTBXH năm 2023 có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.
   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận