Thủ tục cá nhân trực tiếp kê khai thuế TNCN với cơ quan thuế

Chủ đề   RSS   
 • #602103 26/04/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9208
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Thủ tục cá nhân trực tiếp kê khai thuế TNCN với cơ quan thuế

  Cá nhân có thu nhập tiền lương do nước ngoài chi trả thì có chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam không? Nếu có thì thủ tục kê khai thuế TNCN như thế nào?

  Cá nhân có thu nhập tiền lương do nước ngoài chi trả thì có chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam không?

  Hiện nay, đối tượng nộp thuế TNCN tại Việt Nam được chia làm 2 nhóm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Phạm vi chịu thuế TNCN của hai nhóm này cũng sẽ khác nhau.

  - Nhóm 1: Cá nhân cư trú

  Thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

  - Nhóm 2: Cá nhân không cư trú

  Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

  Như vậy, nếu cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương phát sinh do nước ngoài chi trả thì sẽ chịu thuế TNCN tại Việt Nam. Còn cá nhân không cư trú sẽ không chịu thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ nước ngoài.

  (Căn cứ Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa dổi bởi Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

   

  Thủ tục cá nhân trực tiếp kê khai thuế TNCN với cơ quan thuế

   

  Đối với trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú, có thu nhập do nước ngoài chi trả thì sẽ tự thực hiện kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế như sau:

  Thời điểm kê khai thuế

  Căn cứ Khoản 1, điểm c Khoản 2  Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì cá nhân thuộc đối tượng kê khai trực tiếp với cơ quan thuế được lựa chọn khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý.

  Theo Khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 thì:

  - Nếu khai thuế theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  - Nếu khai thuế theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

  Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

  Căn cứ Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài như sau:

  - Nếu công việc phát sinh tại Việt Nam thì nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý nơi phát sinh công việc tại Việt Nam.

  - Nếu công việc phát sinh tại nước ngoài thì cá nhân nộp thuế cho cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

  Về hồ sơ khai thuế:

  Hồ sơ khai thuế chuẩn bị theo hướng dẫn tại Mục 9 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế, cụ thể: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế) theo mẫu 02/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  Nếu cá nhân có đăng ký người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc kèm theo hồ sơ khai thuế (nộp đối với lần đầu đăng ký người phụ thuộc hoặc khi có thay đổi thông tin người đăng ký phụ thuộc) theo hướng dẫn tại Khoản 9.11 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

  Như vậy, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công phát sinh từ nước ngoài sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Cá nhân cần nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp cho cơ quan thuế theo hướng dẫn trên.

   

   
  310 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận