Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự

Chủ đề   RSS   
 • #612764 13/06/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4131
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự

  Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự là thủ tục hành chính nội bộ được Bộ Nội vụ công bố tại Quyết định 507/QĐ-BNV năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 
   
  Trình tự thực hiện bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự
   
  - Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.
   
  - Người hướng dẫn tập sự nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản.
   
  Cách thức thực hiện bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự: Trực tiếp.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự: Không quy định.
   
  Thời hạn giải quyết bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự: 
   
  Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.
   
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đã trúng tuyển, đã hoàn thành chế độ tập sự.
   
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý công chức (cơ quan, đơn vị nơi người hoàn thành chế độ tập sự).
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hoặc Quyết định xếp lương.
   
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
   
  - Hoàn thành thời gian tập sự theo quy định (Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP):
   
  + 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;
   
  + 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;
   
  + Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.
   
  + Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự.
   
   
   
  35 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận