Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Chủ đề   RSS   
 • #561882 31/10/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1312)
  Số điểm: 10171
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

  Về thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 04/2018/TT-BNV, tùy vào đơn vị mà thủ tục bổ nhiệm có thể sẽ khác nhau,cụ thể:

  Trường hợp 1:  Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 Thông tư 04/2018/TT-BNV, bao gồm:

  1. Đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước

  2. Đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán

  -  Đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương;

  -  Đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý;

  -  Các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một Phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

  Đối với các đơn vị nêu trên gười đứng đầu đơn vị kế toán lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ở đây được quy định tại Điều 5 Thông tư này.

  Lưu ý: Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, cơ quan nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định.

  Trường hợp 2:  Đối với các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, bao gồm:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

  - Đối với các đơn vị kế toán khác được quy định tại Điều 2 Thông tư này.

  Đối với các đơn này, người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định việc giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán; bố trí phụ trách kế toán;

  Trường hợp 3: Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2018/TT-BNV, cụ thể đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì thủ tục bố trí như phụ trách kế toán như sau:

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm phụ trách kế toán. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

  Về hồ sơ bổ nhiệm thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 04/2018/TT-BNV.

   

   
  1698 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #562401   09/11/2020

  Tiêu chuẩn để được làm kế toán trưởng:

  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

  Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.-  Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

  Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

  Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

   
  Báo quản trị |