Thủ tục bầu bí thư chi bộ

Chủ đề   RSS   
 • #533994 30/11/2019

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Thủ tục bầu bí thư chi bộ

  Tại Điều 24 (Khoản 4) Quy định 29/QĐ-TW thi hành Điều lệ Đảng có quy định:

  22- Điều 24 (Khoản 4): Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ 

  Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

  Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

  Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.”

  Như vậy, đối với chi bộ có từ 9 đảng viên, sẽ thực hiện thủ tục bầu ủy viên truớc khi bầu bí thư chi bộ. Nếu người được bầu nhận được số phiếu quá bán (trên 50%) chi bộ sẽ thực hiện chọn bí thư, còn nếu bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên  làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

   
  7607 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Haitran1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận