Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #513192 30/01/2019

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 297 lần


  Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức

  Điều kiện và thứ tự ưu tiên xét nâng lương trước hạn?
   
  Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong công tác đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản nếu đáp ứng được các điều kiện sau thì được nâng lương trước thời hạn:
   
  - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;
   
  - Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc xét nâng bậc lương thường xuyên;
   
  - Đối với cán bộ, công chức phải đạt thêm các tiêu chuẩn như: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức;
   
  - Đối với viên chức phải đạt thêm tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
   
  Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo thứ tự người có thành tích cao hơn xét trước, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu (10%).
   
  - Trường hợp có nhiều người đạt tiêu chuẩn thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn như nhau thì thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện như sau:
   
  (1) Công chức, viên chức và người lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong những năm trước (liền kề với thành tích năm xét nâng bậc lương trước thời hạn);
   
  (2) Trong năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, ngoài thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công chức, viên chức và người lao động có các thành tích trong các hoạt động khác (công tác đảng, công đoàn, các thành tích thi đua ngắn hạn,...);
   
  (3) Công chức, viên chức và người lao động là nữ;
   
  (4) Công chức, viên chức và người lao động có thâm niên công tác lâu năm hơn sẽ được xét trước;
   
  (5) Công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.
   
   
  10277 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận