Thu nhập là Thù lao hội đồng quản trị có phải là thu nhập vãng lai?

Chủ đề   RSS   
 • #547874 31/05/2020

  Thu nhập là Thù lao hội đồng quản trị có phải là thu nhập vãng lai?

  Theo Tiết a.3 Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã sửa đổi bổ sung) như sau:

  “Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

  1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

  a) Nguyên tắc khai thuế

  [...]

  a.3) Khai quyết toán thuế

  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

  - Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  [...]”

  Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu lắm về vấn đề thu nhâp vãng lai mong mọi người giải đáp

  Trong trường hợp, Người lao động A làm việc tại Ngân hàng B hưởng lương theo dạng tiền công - tiền lương trừ thuế theo biểu lũy tiến, thu nhập trên 1 tỷ/ năm. Ngoài ra, anh A còn có thu nhập là "Thù lao hội đồng quản trị" của 4 công ty khác đã khấu trừ thuế 10% tại nguồn, thu nhập mỗi công ty trên 100 triệu/ năm. Anh A có bắt buộc quyết toán thuế TNCN của Ngân hàng B và 4 công ty khác hay không? Trường hợp thu nhập là "Thù lao hội đồng quản trị" có được xem là thu nhập vãng lai không?

   
  1072 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận