Thù lao sáng kiến có chịu thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #524593 31/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Thù lao sáng kiến có chịu thuế TNCN không?

  Cho mình hỏi chút, bên mình có khoản thù lao sáng kiến được công ty công nhận thì có tính thuế TNCN không?

   
  10246 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524611   31/07/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1975)
  Số điểm: 14150
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 313 lần


  Căn cứ tiết e.3 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế  thu nhập các nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm:

  “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

  e) các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

  ...

  e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.”

  Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 2/3/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 1/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp anh/chị nhận được khoản tiền thưởng sáng kiến thì:

  -  Nếu sáng kiến được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thì tiền thưởng sáng kiến cho người có sáng kiến được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN theo mức tiền thưởng cho sáng kiến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy đinh.

  -  Nếu sáng kiến không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và tiền thưởng cho người có sáng kiến được các tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng lao động với tác giả sáng kiến từ ba tháng trở lên thi khoản tiền thưởng này được cộng vào tiền lương, tiền công hàng tháng của tác giả để tính thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp tiền thưởng cho người có sáng kiến được chi trả từ các tổ chức, cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động với tác giả sáng kiến dưới ba tháng thì khoản tiền thưởng này được tổ chức, cá nhân chi trả khấu trừ 10% thuế TNCN khi chi trả.

  -  Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhân sáng kiến là cơ quan nơi tác giả gửi đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và đã được cơ quan đó cấp giấy chứng nhận sáng kiến theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 2/3/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 1/8/2013 nêu trên.

  Như vậy theo thông tin anh/chị cung cấp thì sáng kiến của anh/chị chỉ được công ty công nhận thì chưa đủ điều kiện để trừ thu nhập chịu thuế TNCN anh/chị nhé!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)
 • #578073   18/12/2021

  Thù lao sáng kiến có chịu thuế TNCN không?

  Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (kèm theo chứng nhận sáng chế), cái này có được tính vào TNCT TNCN không ạ

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongngan1904@gmail.com vì bài viết hữu ích
  TRUTH (21/12/2021)
 • #578180   21/12/2021

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35030
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1180 lần


  Vẫn đóng thuế TNCN bạn nhé, xem tại Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

  Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

   
  Báo quản trị |