Thù lao đại diện của bên đại diện được xác định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606471 29/10/2023

  Thù lao đại diện của bên đại diện được xác định như thế nào?

  1. Thù lao đại diện của bên đại diện được xác định như thế nào, nếu một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện?Ví dụ

  2. Việc Luật thương mại hiện hành không quy định cụ thể hình thức của hợp đồng  môi giới có những bất cập gì trong thực tiễn thực hiện hoạt động môi giới thương mại?

   
  293 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: