Thu hồi GCN QSDĐ trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #533201 19/11/2019

  Limma
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 143 lần


  Thu hồi GCN QSDĐ trong trường hợp nào?

  Tham khảo:

  >>> Tổng hợp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  >>>  Hướng dẫn cách xử lý khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót

  >>> 05 trường hợp được cấp GCN quyền sử dụng đất dù có vướng mắc;


  Thông thường việc thu hồi đất được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tùy vào từng trường hợp mà chủ sở hữu đất bị thu hồi sẽ được cơ quan nhà nước bồi thường theo quy định. Vậy các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) được quy định như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau:

  >>>Các trường hợp thu hồi GCN QSDĐ 

  Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

  Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

  Bạn xem chi tiết các trường hợp nhà nước thu hồi đất TẠI ĐÂY;

  - Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

  Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  Ngoài các trường hợp nêu trên thì căn cứ khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP  quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp chỉ thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành.

  >>> Về thủ tục thu hồi GCN QSDĐ

  Căn cứ quy định tại Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp, như sau:

  - Trường hợp Nhà nước thu hồi đất với mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (căn cứ: Điều 61, 62 Luật Đất đai 2013) người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp:

  +  Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

  - Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai hoặc do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người (căn cứ: Điều 64 và Điều 65) thì người sử dụng đất nộp:

  + Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước, trừ trường Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người (khoản 1 điều 65). Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

  - Trường hợp cấp đổi GCN, GCN QSH nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất nộp:

  + Giấy chứng nhận đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động (tại đây).

  Văn phòng đăng ký đất đai quản lý Giấy chứng nhận đã nộp sau khi kết thúc thủ tục cấp đổi, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

  - Trường hợp thu hồi GCN QSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật được quy định như sau:

  + Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét: Nếu kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra là đúng thì quyết định thu hồi GCN QSDĐ đã cấp;

  + Trường hợp xem xét, xác định GCNQSDĐ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

  + Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ phát hiện cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định.

  >>> Nếu không đồng ý quyết định thu hồi đất của cơ quan nào, bạn tham khảo:

  - Thẩm quyền khiếu nại Tại đây;

  - Thụ tục, trình tự Tại đây;

  Cập nhật bởi Limma ngày 20/11/2019 07:53:35 SA
   
  6862 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  dotrunghoa93 (20/11/2019) ThanhLongLS (20/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận