Thu hồi đất đối với người đã chết

Chủ đề   RSS   
 • #461740 19/07/2017

  hung1991hp

  Male
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Thu hồi đất đối với người đã chết

  Các bác cho em hỏi có ban hành Quyết định thu hồi đất đối với người đã chết không? (cả Trường hợp xác định không có người thừa kế theo quy định của pháp luật)

   

   
  11911 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #461744   19/07/2017

  GHLAW
  GHLAW
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 213 lần


  *Trường hợp cá nhân chết xác định không có người thừa kế

  Căn cứ Điều 65 Luật đất đai năm 2013

  "Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

  … b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

  2. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau đây:

  b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người để thừa kế đã chết đó đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;…"

  Trình tự căn cứ khoản 1 Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ - CP

  “Điều 65. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất được quy định như sau:

  c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá nhân người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế có trách nhiệm gửi Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi đối với trường hợp thu hồi đất của cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;…”

  Thủ tục căn cứ khoản 2 Điều 13 Thông tư 30/2014/TT - BTNMT

  “Điều 13. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  1. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm:

  ...c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

  d) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có);

  đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

  e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm:

  a) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố cá nhân sử dụng đất là đã chết theo quy định của pháp luật;

  b) Văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá nhân sử dụng đất đã chết;

  c) Các giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này.”

  Gửi bạn tham khảo!

  Cập nhật bởi GHLAW ngày 19/07/2017 01:55:50 CH Cập nhật bởi GHLAW ngày 19/07/2017 10:34:30 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn GHLAW vì bài viết hữu ích
  hung1991hp (19/07/2017)
 • #461755   19/07/2017

  hung1991hp
  hung1991hp

  Male
  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  Trường hợp thu hồi đất đối với người đã chết có từ 02 người thừa kế trở lên thì thu hồi đất thế nào? Ban hành Quyết định thu hồi đất đối với từng người thừa kế hay thu hồi đất đối với người được cử là người đại diện của những người thừa kế?

  cám ơn các bác!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hung1991hp vì bài viết hữu ích
  tanvpdkddcnba@gmail.com (09/11/2018)