Thu chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng đồng tiền gì?

Chủ đề   RSS   
 • #510244 15/12/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thu chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng đồng tiền gì?

  Đối với nội dung này, khoản 1 Điều 13 Luật Ngân sách Nhà nước 2015 có quy định rõ:

  "Điều 13. Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước

  1. Thu, chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước tại thời điểm phát sinh".

  Như vậy, việc thu, chi ngân sách nhà nước phải được hạch toán bằng Đồng Việt Nam. Nếu các khoản thu, chi  bằng ngoại tệ thì sẽ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán tại thời điểm phát sinh.

   
  6120 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #510444   19/12/2018

  thuytrangak
  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (916)
  Số điểm: 7760
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 175 lần


  Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 328/2016/TT-BTC cũng quy định:  "Tất cả các khoản thu NSNN được hạch toán bằng đồng Việt Nam, chi tiết theo niên độ ngân sách, mục lục NSNN và được phân chia cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ phần trăm (%) do cấp có thẩm quyền quy định. Các khoản thu NSNN bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tại thời điểm hạch toán"

   

   
  Báo quản trị |