Thông tư sửa đổi Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #381159 27/04/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Thông tư sửa đổi Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng viên chức

  Bộ Nội vụ công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV về quyết định tuyển dụng và nhận việc với viên chức, theo đó có các nội dung cần lưu ý sau:

  1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan này để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

  2. Hồ sơ dự tuyển

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

  - Phiếu lý lịch Tư pháp do Sở Tư Pháp nơi thường trú cấp.

  3. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và gửi đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dung.

  Thời gian gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

  4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự tuyển, người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trao đổi bằng vẳn bản với cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng để thẩm tra, xác minh văn bằng của người trúng tuyển để đảm bảo tính chính xác.

  Cụ thể:

  - Đối với văn bằng, chứng chỉ đào tạo trong nước: thời hạn là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị xác nhận văn bằng, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan tuyển dụng viên chức về tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ.

  - Đối với văn bằng, chứng chỉ đào tạo nước ngoài: thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị xác nhận văn bằng, Bộ Giáo dục Đào tạo phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan tuyển dụng viên chức về tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ được cấp ở nước ngoài.

  6. Sau khi thực hiện thủ tục trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

  Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển hay cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển không hợp pháp thì phải báo với người đứng đầu cơ quan này để ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng và báo cáo với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

  7. Người được tuyển dụng vào viên chức đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo Khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

   
  4497 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận