Thông tư số: 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Chủ đề   RSS   
 • #394454 30/07/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Thông tư số: 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  ☀ ☀ ☀ NEW ====> Thông tư số: 110/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 của Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  Tài liệu được Thầy Nam Trieu, cán bộ Thuế Cực Thuế Tỉnh Tiền Giang​ chia sẻ
   
  ☀ 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2015, thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010, Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/04/2013 của Bộ Tài chính. Các quy định về quản lý thuế không hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
   
  ☀ 2. Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.
   
  ☀ 3. Trường hợp người nộp thuế đã thực hiện khai thuế bằng phương thức điện tử trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được chuyển tiếp để thực hiện các thủ tục hành chính khác bằng phương thức điện tử và khai bổ sung thông tin theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. Người nộp thuế không phải đăng ký lại với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.
   
  ☀ ☀ ☀ Các biểu mẫu đính kèm tại thông tư này:☀ ☀ ☀ 
  ☀ 1. Đăng kí sử dụng giao dịch thuế điện tử
  + 01/ĐK-TĐT Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử ---> Điều 15
  + 02/ĐK-TĐT Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử ---> Điều 16
  + 03/ĐK-TĐT Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử ---> Điều 17
   
  ☀ 2. Đăng kí sử dụng dịch vụ thuế điện tử qua T-VAN
  + 01/ĐK-T-VAN Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN ---> Điều 32
  + 02/ĐK-T-VAN Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN ---> Điều 33
  + 03/ĐK-T-VAN Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN ---> Điều 34
   
  ☀ 3. Thông báo thuế điện tử
  + 01/TB-TĐT Thông báo v/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử ---> Điều 8, 19 ,20, 22, 26, 27
  + 02/TB-TĐT Thông báo v/v: Sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ---> Điều 9
  + 03/TB-TĐT Thông báo v/v: Tài khoản giao dịch thuế điện tử ---> Điều 15, 16, 17
  + 04/TB-TĐT Thông báo v/v: Đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua NHTM ---> Điều 15
  + 05/TB-TĐT Thông báo v/v: Xác nhận nộp thuế điện tử ---> Điều 8, 26
  + 06/TB-TĐT Thông báo v/v: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử ---> Điều 19, 20
   
   
   
   
  9210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận