Thông tư mới hướng dẫn Nghị định 58/2012/NĐ-CP về Luật Chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #388815 22/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Thông tư mới hướng dẫn Nghị định 58/2012/NĐ-CP về Luật Chứng khoán

  Thị trường chứng khoán hiện nay diển ra khá sôi nổi khi mà nền kinh tế xã hội nước nhà đang có những bước phát triển đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đó, đòi hỏi các quy định pháp luật về chứng khoán cũng cần phải điều chỉnh theo hướng cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo cho sự phát triển đó theo một trật tự và quy cũ nhất định.

  Một số quy định mới về hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời gian tới cần phải lưu ý:

  Tinh gọn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

  So với trước đây, việc lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có vẻ dễ dàng hơn, khi mà yêu cầu các nội dung hồ sơ đơn giản hơn. Cụ thể:

  - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  - Bản cáo bạch.

  - Bản sao Điều lệ công ty.

  - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong hạn 01 năm.

  - Cam kết bảo lãnh phát hành.

  - Quyết định của Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  Trường hợp, một phần hay toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận, thì tổ chức phát hành phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

  Trường hợp sử dụng vốn vào mục đích đầu tư kinh doanh, phát triển dự án bất động sản phải có tài liệu pháp lý về quyền sử dụng đất.

  - Tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được công ty kiểm toán xác nhận.

  - Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

  - Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

  Thông tư cũng quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán với một số trường hợp đặc biệt.

  Lần đầu tiên hướng dẫn về việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

  Tùy từng trường hợp sau, mà quy định về hồ sơ đăng ký khác nhau.

  - Trường hợp hoán đổi cổ phần cho một hay một số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức phát hành tại công ty đại chúng đó.

  - Trường hợp phát hành để hoán đổi cổ phần cho số lượng cổ đông không xác định trong công ty đại chúng khác nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức phát hành tại công ty đại chúng đó.

  - Trường hợp hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng.

  - Trường hợp Công ty đại chúng phát hành cổ phần mới để hoán đổi cổ phần, phần góp vốn của công ty chưa phải đại chúng.

  Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 130/2012/TT-BTC và Thông tư 204/2012/TT-BTC.

  Xem chi tiết các nội dung khác tại file đính kèm.

   
  17689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận