Thông tư hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #472003 24/10/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Thông tư hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Để kịp thời hướng dẫn áp dụng Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 101, với các nội dung chính như sau:

  1. Về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc

  Những chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn sau đây được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm:

  - Các chương trình bồi dưỡng theo Điều 17 Nghị định 101.

  - Các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ

  - Các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài

  Thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nêu trên được cộng dồn để tính thời gian thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm

  Ví dụ:

  Năm 2017, công chức A tham gia 01 khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm trong 03 ngày; tham gia 01 khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành với thời gian 02 ngày. Tổng cộng công chức A đã tham gia 02 khóa bồi dưỡng, tập huấn với thời gian là 05 ngày.

  Như vậy, công chức A đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc năm 2017.

  Trường hợp khóa bồi dưỡng, tập huấn tổ chức kéo dài sang năm sau thì được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm của năm mà khóa bồi dưỡng, tập huấn bắt đầu.

  Ví dụ:

  Công chức B tham gia khóa bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên được tổ chức từ 02/12/2017 đến 02/12/2018, công chức B được xác nhận là đã thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc năm 2017.

  2. Điều kiện để được cấp chứng chỉ

  - Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng

  - Có đỷ các bài kiểm tra, bài viết thu họach, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu họach, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10)

  - Chấp hành tốt quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 101 tại file đính kèm. 

   
  2899 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #472075   24/10/2017

  hoailamsvl
  hoailamsvl

  Male
  Sơ sinh

  Sóc Trăng, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2014
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 390
  Cảm ơn: 176
  Được cảm ơn 9 lần


  quy định k biết đi tới đâu chứ h thấy bồi dưỡng với đào tạo nó cứ keo kiệt (riêng với mình), công tác già năm chứ đâu phải ít, mà những lớp học of một đứa chuyên viên còn chả được ngó tới, quy định thì toàn bắt CBCCVC phải hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, mà đào tạo thì sao chả thấy đá động gì... 101 dc ban hành thấy cũng chả khá khẩm hơn.tự kiếm cơm áo thì okey hơn.kaka

  lâm thui nhập gì

   
  Báo quản trị |