Thông tư 99/2015/TT-BTC về Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Chủ đề   RSS   
 • #390767 06/07/2015

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 788 lần
  SMod

  Thông tư 99/2015/TT-BTC về Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

   Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
   
   
  Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế cho đối tượng gồm doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện việc phát hành trái phiếu được bảo lãnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành trái phiếu được bảo lãnh.
   
  Trong Thông tư, Bộ Tài chính quy định cụ thể điều kiện của trái phiếu phát hành được Chính phủ bảo lãnh.
   
  Cụ thể, khối lượng phát hành từng đợt do chủ thể phát hành quyết định nhưng tổng khối lượng lũy kế phát hành không được vượt quá hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu được bảo lãnh trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  Lãi suất phát hành trái phiếu được bảo lãnh tại thị trường trong nước do chủ thể phát hành quyết định cho từng đợt phát hành nhưng không được vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo cho từng đợt phát hành hoặc trong từng thời kỳ.
   
  Lãi suất phát hành trái phiếu được bảo lãnh tại thị trường quốc tế do chủ thể phát hành quyết định cho từng đợt phát hành căn cứ vào Đề án phát hành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
   
  Thông tư 99/2015/TT-BTC đã được ban hành nhưng hiện chưa có bản chính thức nên DanLuat sẽ cập nhật ngay khi có thông tin.
   
  Nguồn: baohaiquan.vn
   
  Download Dự thảo tại đây 
  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 06/07/2015 10:09:10 SA
   
  5307 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận