Thông tư 68/2022/TT-BCA: Thay đổi mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu

Chủ đề   RSS   
 • #596878 05/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (928)
  Số điểm: 30797
  Cảm ơn: 80
  Được cảm ơn 909 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 68/2022/TT-BCA: Thay đổi mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu

  Ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 68/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
   
  Theo đó, sửa đổi một số mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành và tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông như sau:
   
  thong-tu-68-2022-tt-bca-thay-doi-mau-don-trinh-bao-mat-ho-chieu
   
  1. Sửa đổi, bổ sung các mẫu hộ chiếu
   
  Cụ thể, sửa đổi, bổ sung thông tin trong trang 2 và trang 3 mẫu hộ chiếu ngoại giao (mẫu HCNG), mẫu hộ chiếu công vụ (mẫu HCCV) và mẫu hộ chiếu phổ thông (mẫu HCPT).
   
  Ban hành kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
   
  2. Sửa đổi các loại tờ khai đề nghị
   
  - Sửa đổi mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01).
   
  TẢI VỀ mẫu TK01 mẫu đơn đề nghị cấp hộ chiếu trong nước
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  (1) Họ & Tên người đề nghị.
   
  (2) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Dân tộc, tôn giáo, SĐT.
   
  (6) Địa chỉ thường trú.
   
  (7) Nghề nghiệp, tên cơ quan và địa chỉ.
   
  (8) Lý lịch cha, mẹ và vợ/chồng.
   
  (9) Hộ chiếu PT lần gần nhất.
   
  (10) Nội dung đề nghị.
   
  - Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02).
   
  TẢI VỀ mẫu TK02 mẫu đơn đề nghị cấp hộ chiếu ở nước ngoài
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  (1) Họ & Tên người đề nghị.
   
  (2) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Dân tộc, tôn giáo, SĐT.
   
  (6) Địa chỉ cư trú ở nước ngoài.
   
  (7) Địa chỉ thường trú ở trong nước trước khi xuất cảnh.
   
  (8) Nghề nghiệp, tên cơ quan và địa chỉ.
   
  (9) Lý lịch cha, mẹ và vợ/chồng.
   
  (10) Hộ chiếu PT lần gần nhất.
   
  (11) Nội dung đề nghị.
   
  - Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03).
   
  TẢI VỀ mẫu TK03 mẫu đơn đề nghị xác nhận nhân thân ở nước ngoài bị mất hộ chiếu
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  A. Thông tin người đề nghị
   
  (1) Họ & Tên người đề nghị.
   
  (2) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Địa chỉ cư trú, SĐT.
   
  B. Thông tin về thân nhân ở nước ngoài bị mất hộ chiếu
   
  (1) Họ & Tên người bị mất hộ chiếu.
   
  (2) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Địa chỉ thường trú ở trong nước trước khi xuất cảnh.
   
  (6) Ngày xuất cảnh khỏi Việt Nam, cửa khẩu, loại hộ chiếu.
   
  (7) Ngày dự kiến về Việt Nam.
   
  (8) Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân ở nước ngoài bị mất hộ chiếu.
   
  (9) Nội dung đề nghị.
   
  - Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04).
   
  TẢI VỀ mẫu TK04 mẫu đơn đề nghị khôi phục hộ chiếu
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  (1) Họ & Tên người đề nghị.
   
  (2) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Nơi cư trú hiện tại, SĐT.
   
  (6) Thông tin về hộ chiếu đề nghị khôi phục.
   
  (7) Lý do khôi phục hộ chiếu.
   
  - Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).
   
  TẢI VỀ mẫu TK05 mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  (1) Họ & Tên người đề nghị.
   
  (2) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Số điện thoại.
   
  (6) Thông tin về hộ chiếu bị mất.
   
  (7) Thời gian mất hộ chiếu.
   
  (8) Hoàn cảnh và lý do bị mất.
   
  - Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01).
   
  TẢI VỀ mẫu VB01 mẫu đơn văn bản tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  (1) Ngày tiếp nhận đơn trình báo.
   
  (2) Họ & Tên người chuyển.
   
  (3) Giới tính.
   
  (3) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (4) Số ĐDCN/CMND.
   
  (5) Dân tộc, tôn giáo, SĐT.
   
  (6) Đơn vị chuyển đơn.
   
   
  - Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02).
   
  TẢI VỀ mẫu VB02 mẫu đơn đề nghị xác minh nhân thân cấp hộ chiếu
   
  Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
   
  (1) Đơn vị đề nghị.
   
  (2) Họ & Tên người đề nghị.
   
  (3) Giới tính.
   
  (4) Năm sinh, nơi sinh.
   
  (5) Địa chỉ cư trú ở nước ngoài.
   
  (6) Địa chỉ thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.
   
  (7) SĐT, ngày rời Việt Nam.
   
  (8) Lý lịch bố, mẹ và vợ/chồng.
   
  (9) Giấy tờ liên quan do Việt Nam cấp.
   
  (10) Lý do đề nghị cấp.
   
  Ban hành kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
   
  Xem thêm Thông tư 68/2022/TT-BCA có hiệu lực ngày 01/01/2023 sửa đổi Thông tư 73/2021/TT-BCA.
   
  209 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận