Thông tư 67/2022/TT-BCA: 06 nhiệm vụ bảo vệ khi kết hợp với doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #596985 10/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 67/2022/TT-BCA: 06 nhiệm vụ bảo vệ khi kết hợp với doanh nghiệp

  Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 67/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 46/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 06/2013/NĐ-CP về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
   
  Theo đó, thực hiện công tác phối hợp giữa cơ quan Công an với cơ quan, doanh nghiệp trong hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ bảo vệ như sau:
   
  thong-tu-67-2022-tt-bca-06-nhiem-vu-bao-ve-khi-ket-hop-voi-doanh-nghiep
   
  Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được phân công phụ trách, cụ thể:
   
  (1) Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án, nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
   
  (2) Hướng dẫn công tác bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị lớn hoặc theo đề nghị của cơ quan, doanh nghiệp.
   
  (3) Hướng dẫn công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp.
   
  (4) Hướng dẫn, phối hợp quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ theo quy định của nhân viên bảo vệ.
   
  Do đó, việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ và các loại phương tiện trang bị cho lực lượng bảo vệ.
   
  (5) Hướng dẫn xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp.
   
  (6) Hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
   
  Đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp.
   
  Ngoài ra, khoản 2 Điều 1 Thông tư 67/2022/TT-BCA sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư 46/2014/TT-BCA như sau:
   
  Hằng năm, cơ quan, doanh nghiệp chủ trì, đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ chưa qua huấn luyện.
   
  Ngoài việc huấn luyện cho số nhân viên bảo vệ chưa qua huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, cơ quan, doanh nghiệp căn cứ yêu cầu thực tế chủ động phối hợp với cơ quan Công an quy định tại Điều 5 Thông tư này để tổ chức các lớp học bổ sung và cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
   
  Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
   
  Phân cấp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:
   
  - Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành ở trung ương.
   
  - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương được phân công quản lý, phụ trách.
   
  Trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ
   
  - Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành ở trung ương.
   
  - Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân công đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương.
   
  Xem thêm Thông tư 67/2022/TT-BCA có hiệu lực ngày 15/02/2023 sửa đổi Thông tư 46/2014/TT-BCA.
   
  1211 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận