Thông tư 41/2023/TT-BQP: Cách tính mức lương, phụ cấp với người hưởng lương quân hàm thuộc BQP

Chủ đề   RSS   
 • #603807 06/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1812)
  Số điểm: 63308
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1350 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 41/2023/TT-BQP: Cách tính mức lương, phụ cấp với người hưởng lương quân hàm thuộc BQP

  Ngày 28/6/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 41/2023/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

  Theo đó, quy định các đối tượng áp dụng và hướng dẫn chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp, cụ thể:

  Các đối tượng áp dụng tại Thông tư 41/2023/TT-BQP

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.

  - Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết tắt là học viên cơ yếu).

  - Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp

  (1) Mức lương cơ sở: 1.800.000 đồng/tháng.

  Xem bài viết liên quan: Bảng lương của sĩ quan quân đội tăng lên bao nhiêu từ ngày 01/7/2023

  (2) Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư 41/2023/TT-BQP như sau:

  - Mức lương

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số lương hiện hưởng

  - Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

  - Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

  Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số chênh lệch bảo lưu  hiện hưởng

  - Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

  + Đối với người hưởng lương

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

  + Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

  - Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %

  + Đối với người hưởng lương

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

  +

  Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2023

  +

  Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2023

  x

  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  + Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

  Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

  - Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

  Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

  =

  Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

  x

  Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định

  Xem bài viết liên quan: Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập từ 01/7/2023

  Bên cạnh đó, các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yêu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu được quy định tại các Bảng của Phụ lục I.

  Xem và tải Phụ lục I

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/06/PH%E1%BB%A4%20L%E1%BB%A4C%20I.docx

  Đối với viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp đã vừa nêu trên.

  Lưu ý:  Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

  Xem chi tiết tại Thông tư 41/2023/TT-BQP có hiệu lực từ 12/8/2023 và thay thế Thông tư 79/2019/TT-BQP.

   
  481 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (20/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận