Thông tư 39/2018: Giảm mức tính số tiền chậm nộp thuế

Chủ đề   RSS   
 • #493754 08/06/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Thông tư 39/2018: Giảm mức tính số tiền chậm nộp thuế

  Là nội dung được Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ, cũng như sửa đổi một số quy định để phù hợp với Luật Thuế XNK.

  Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung 74 Điều, thay thế và bổ sung các Phụ lục và bãi bỏ nhiều điều khoản tại Thông tư 38

  Theo đó, từ 5/6, mức tính số tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày

  Số tiền chậm nộp thuế = mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp.

  Trong đó, mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như quy định trước đây tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  Ngoài ra, Thông tư còn có một số điểm nổi bật dưới đây:

  * Bổ sung về hồ sơ hải quan:

  - HỒ SƠ VỚI HÀNG XK

  - Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu 2 tại Thông tư 39

  - hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị

  - bản kê khai lâm sản với gỗ nguyên liệu

  - giấy phép XK hoặc vb cho phép XK

  - Chứng từ chứng minh đủ điều kiện XK

  - Hợp đồng ủy thác

   

  - HỒ SƠ VỚI HÀNG NK

  - Quy định tại Mẫu 1 ban hành kèm TT 39

  - Bảng kê lâm sản với gỗ nguyên liệu nhập khẩu

  - Giay chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

  - Danh mục máy móc thiết bị trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy.

  - Hợp đồng ủy thác

   

  * Các trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:

  - Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

  - Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn;

  - Được nộp dần tiền nợ thuế theo quy định;

  - Hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế được bảo lãnh để thông quan hoặc giải phóng hàng theo Điều 9 Luật Thuế xuất, nhập khẩu.

  * Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế

  -  Các loại chứng từ thuộc hồ sơ xác định trước mã số thuế, xuất xứ, trị giá hải quan

  - Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan căn cứ vào thông tin trên tờ khai hải quan

  - Trường hợp người khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy hoặc chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp thì người khai hải quan có thể nộp bản chính  hoặc bản chụp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thì người khai hải quan phải ký tên đóng dấu trên bản dịch (trong trường hợp hồ sơ cần dịch

  * Bổ sung các trường hợp không phải niêm phong hải quan

  - Hàng hóa XNK vận chuyển kêý hợp được miễn kiểm tra thực tê

  - Hàng hóa là hàng rời, hàng hóa siêu thị trường siêu trọng,hàng cồng kệnh không thể niêm phong hải quan

  - Hàng hóa XK vận chuyển bằng container từ cảng này đến cảng khác,..

  - Hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập lại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng khồn, ga đường sắt,..

  - Hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không, đường sắc còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển ghi trên chứng từ vận tải để vận chuyển đến VN,..

  - Hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển chứa trong container còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển,…

  - Hàng hóa khác không thuộc trường hợp phải niêm phong và thuộc các quy định trên

  (Thông tư 38 không quy định những nội dung này)

  Ngoài ra, thông tư 39 còn sửa đổi, bổ sung một số vấn đề về hồ sơ, nộp dần tiền nợ thuế, gia hành nộp tiền thuế, chậm nộp, tiền phạt và bãi bỏ một số nội dung liên quan đến kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các trường hợp xét miễn thuế,...

  ----Xem toàn văn văn bản tại link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-39-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-38-2015-TT-BTC-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-342345.aspx

   

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 08/06/2018 03:32:44 CH Cập nhật bởi MinhPig ngày 08/06/2018 10:50:57 SA
   
  2290 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận