Thông tư 37/2023/TT-BTC: Tăng nhiều loại phí sát hạch lái xe kể từ ngày 01/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603105 08/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 37/2023/TT-BTC: Tăng nhiều loại phí sát hạch lái xe kể từ ngày 01/8/2023

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.
   
  Theo đó, kể từ ngày 01/8/2023 khi đăng ký sát hạch lái xe người nộp hồ sơ sẽ phải đóng mức phí mới như sau:
   
  thong-tu-37-2023-tt-btc-tang-nhieu-loai-phi-sat-hach-lai-xe-ke-tu-ngay-0182023
   
  (1) Tổ chức thu phí, lệ phí và người nộp phí, lệ phí
   
  - Người nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị cơ quan quy định phục vụ các công việc quy định thu phí, lệ phí sau đây:
   
  + Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển xe máy chuyên dùng.
   
  + Cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện.
   
  + Sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
   
  - Tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại Thông tư 37/2023/TT-BTC gồm: Cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan quản lý đường bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  (2) Mức thu phí, lệ phí
   
  Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.
   
  (3) Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí
   
  - Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại mục (2) cho tổ chức thu phí, lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
   
  - Định kỳ chậm nhất là ngày thứ 5 hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong tuần trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, quyết toán phí theo quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.
   
  - Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện nộp số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư 37/2023/TT-BTC và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (tổ chức thu phí, lệ phí thuộc Trung ương quản lý nộp phí, lệ phí vào ngân sách trung ương; tổ chức thu phí, lệ phí thuộc địa phương quản lý nộp phí, lệ phí vào ngân sách địa phương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.
   
  (4) Biểu mức phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.
   
   

  Số TT

  Tên phí, lệ phí

  Đơn vị tính

  Mức thu

  (đồng)

  1

  Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công)

  a

  Cấp lần đầu, cấp có thời hạn, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

  Lần/phương tiện

  200.000

  b

  Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số

  Lần/phương tiện

  50.000

  c

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tạm thời

  Lần/phương tiện

  70.000

  d

  Đóng lại số khung, số máy

  Lần/phương tiện

  50.000

  2

  Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

   

  Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

  Lần

  135.000

  3

  Phí sát hạch lái xe

   

   

  a

  Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

   

  - Sát hạch lý thuyết

  - Sát hạch thực hành

  Lần

  Lần

  60.000

  70.000

  b

  Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

   

  - Sát hạch lý thuyết

  Lần

  100.000

  - Sát hạch thực hành trong hình

  Lần

  350.000

  - Sát hạch thực hành trên đường giao thông

  Lần

  80.000

  - Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

  Lần

  100.000

   
  So với Thông tư 188/2016/TT-BTC quy định mức thu phí hiện hành như sau:
   
  Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:
   
   - Sát hạch lý thuyết: 40.000
   
  - Sát hạch thực hành: 50.000
   
  Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):
   
  - Sát hạch lý thuyết: 90.000
   
  - Sát hạch thực hành trong hình: 300.000
   
  - Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 60.000
   
  - Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000
   
  Thông tư 37/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2023 thay thế Thông tư 188/2016/TT-BTC.
   
   
  635 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (30/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận