Thông tư 37/2023/TT-BQP: 16 hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y từ 01/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603262 15/06/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74866
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 37/2023/TT-BQP: 16 hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y từ 01/8/2023

  Ngày 13/6/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 37/2023/TT-BQP quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y.

  Theo đó, tại Thông tư 37/2023/TT-BQP quy định nội dung, hình thức và trình tự thủ tục hợp tác quốc tế như sau:

  (1) Nội dung hợp tác

  Nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y bao gồm:

  - Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quân y.

  - Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, khai thác sử dụng trang thiết bị và các sản phẩm y tế.

  - Chia sẻ thông tin, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế.

  - Nâng cao năng lực của ngành quân y trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

  - Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

  - Khám bệnh, chữa bệnh giữa quân y Việt Nam và các nước.

  - Các nội dung hợp tác khác trong lĩnh vực quân y theo quy định của pháp luật.

  (2) 16 Hình thức hợp tác

  Có những hình thức hợp tác quốc tế về lĩnh vực quân y như sau:

  1. Tổ chức đoàn quân y đi công tác nước ngoài: Thăm làm việc với quân y, dân y các nước, tổ chức quốc tế tại nước ngoài; cử chuyên gia, thực tập sinh; đào tạo ngắn hạn, dài hạn.

  2. Đón đoàn quân y, dân y các nước, tổ chức quốc tế: Thăm làm việc với quân y Việt Nam; mời và tiếp nhận chuyên gia, thực tập sinh; đào tạo ngắn hạn, dài hạn.

  3. Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; dự hội nghị, hội thảo quốc tế tại nước ngoài.

  4. Tham gia ký kết các văn bản hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y.

  5. Huấn luyện, quan sát, diễn tập chung.

  6. Giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân y, bệnh viện quân y, dân y các nước, tổ chức quốc tế.

  7. Trao, nhận huân chương, huy chương, kỷ niệm chương và các phần thưởng bằng hiện vật.

  8. Hỗ trợ, viện trợ; nhận hỗ trợ, viện trợ về y tế.

  9. Trao đổi các nội dung hợp tác với quân y, dân y các nước, tổ chức quốc tế qua điện thoại, thư điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

  10. Tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với quân y, dân y các nước tại nước ngoài; mời quân y, dân y các nước tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại Việt Nam.

  11. Tổ chức huấn luyện, đào tạo, cử quân y Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

  12. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam cho người nước ngoài theo các thỏa thuận hợp tác được ký kết.

  13. Triển khai bệnh xá kết hợp quân dân y.

  14. Hợp tác, nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng các sản phẩm trong lĩnh vực quân y.

  15. Chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng.

  16. Các hình thức hợp tác khác trong lĩnh vực quân y theo quy định của pháp luật.

  (3) Trình tự, thủ tục hợp tác

  Trình tự, thủ tục hợp tác thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 152/2021/TT-BQP ngày 21/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị định 22/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng.

  Trường hợp khẩn cấp về y tế đặt ra yêu cầu phải điều động ngay hoặc tiếp nhận lực lượng, phương tiện, trang thiết bị liên quan đến đối tác nước ngoài hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, cơ quan, đơn vị chủ trì kịp thời lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Xem chi tiết tại Thông tư 37/2023/TT-BQP có hiệu lực kể từ 01/8/2023.

   
  96 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận