Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn vị trí việc làm của viên chức tại cơ sở cai nghiện công lập

Chủ đề   RSS   
 • #599910 01/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74686
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn vị trí việc làm của viên chức tại cơ sở cai nghiện công lập

  Ngày 28/12/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH  về việc hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

  Theo đó, khung danh mục vị trí việc làm trong cơ sở cai nghiện ma túy công lập gồm: vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. 

  Cơ cấu chức danh nghề nghiệp:

  - Tỷ lệ của từng nhóm vị trí việc làm trong tổng số lượng người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập như sau:

  TT

  Vị trí việc làm

  Tỷ lệ (%)

  I

  Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành quản học viên

  40-60

  1

  Quản học viên chính (Quản học viên hạng II)

  1-5

  2

  Quản học viên (Quản học viên hạng III)

  29-40

  3

  Quản học viên trung cấp (Quản học viên hạng IV)

  10-15

  II

  Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc lĩnh vực khác (y tế, dược, công tác xã hội, tâm lý, sư phạm, luật, kinh tế và các ngành khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở)

  20-25

  III

  Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

  5-10

  IV

  Nhóm hỗ trợ, phục vụ (gồm cả hợp đồng lao động)

  3-5

  Số người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập   đảm bảo nguyên tắc 01 (một) người quản lý, tư vấn, giáo dục, điều trị, dạy nghề cho tối đa 07 (bảy) người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

  Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức quản học viên

  Ngoài ra, viên chức chuyên ngành quản học viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp được quy định tại Điều 14 Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH  như sau:

  - Tâm huyết với công việc, tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp; luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cai nghiện, đồng nghiệp và cộng đồng.

  - Tận tụy với công việc, đặt việc tư vấn, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện thay đổi hành vi, nhân cách, cai nghiện và hòa nhập cộng đồng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp; tôn trọng, khuyến khích, hỗ trợ người cai nghiện; không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến việc cai nghiện của người cai nghiện ma túy.

  - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về cai nghiện ma túy; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện, của ngành.

  Xem chi tiết tại Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

   
  97 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận