Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #603954 12/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71136
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1523 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

  Ngày 01/7/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

  Theo đó, tại Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định chi tiết những trường hợp đăng ký sang tên xe và hồ sơ, thủ tục thực hiện. Cụ thể:

  (1) Những trường hợp nào đăng ký sang tên?

  Theo Điều 13 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định 02 trường hợp đăng ký sang tên xe như sau:

  TH1: Khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

  TH2: Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (di chuyển nguyên chủ) làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

  Xem bài viết liên quan: Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lệ phí cấp mới biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 là bao nhiêu?

  Một số lưu ý khi dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe từ 15/8/2023

  Sở hữu 02 xe trở lên thì biển số xe định danh sẽ được cấp như thế nào?

  Từ 15/8/2023, biển số xe định danh sẽ giải quyết thế nào khi chuyển quyền sở hữu xe?

  (2) Hồ sơ đăng ký sang tên xe bao gồm những giấy tờ gì?

  - Hồ sơ thu hồi bao gồm:

  + Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

  + Giấy tờ của chủ xe;

  + 02 bản chà số máy, số khung xe;

  + Chứng nhận đăng ký xe;

  + Biển số xe;

  Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó.

  Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

  + Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

  Hồ sơ đăng ký sang tên xe bao gồm:

  + Giấy khai đăng ký xe;

  + Giấy tờ của chủ xe;

  + Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ);

  + Chứng từ lệ phí trước bạ;

  + Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

  (3) Thủ tục đăng ký sang tên

  - Thủ tục thu hồi:

  + Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

  + Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

  - Thủ tục đăng ký sang tên:

  + Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (đối với trường hợp di chuyển nguyên chủ): Kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

  + Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

  + Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích;

  + Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

  Trường hợp đăng ký xe di chuyển nguyên chủ thì được giữ nguyên biển số định danh (biển 05 số); trường hợp biển số cũ là biển 3 hoặc 4 số thì cấp đổi sang biển số định danh theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA. 

  (4) Thủ tục đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân

  - Hồ sơ, thủ tục thu hồi

  Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

  - Hồ sơ, thủ tục đăng ký sang tên xe

  Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA và nộp giấy tờ sau:

  + Giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe;

  + Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có);

  + Chứng từ lệ phí trước bạ;

  + Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (có dán bản chà số máy, số khung xe và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe).

  Trường hợp cơ quan đang quản lý hồ sơ xe cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thay chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

  Lưu ý: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi có trụ sở, cư trú quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA; trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

  Xem chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

  Tham khảo:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (Mẫu ĐKX01)

  tải  Mẫu ĐKX01

   

  2. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (Mẫu ĐKX02)

  tải   Mẫu ĐKX02

   

  3. Giấy chứng nhận đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ  moóc (Mẫu ĐKX03)

  tải  Mẫu ĐKX03

   

  4. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời (bản điện tử) (Mẫu ĐKX04)

  tải  Mẫu ĐKX04

   

  5. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời (Mẫu ĐKX05)

  tải  Mẫu ĐKX05

  6. Giấy chứng nhận đăng ký máy kéo (Mẫu ĐKX07)

  tải  Mẫu ĐKX07

   

  7. Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu DKX07)

   

  tải Mẫu DKX07

   

  8. Giấy khai đăng ký xe (Mẫu DDKX12)

  tải Mẫu DDKX12

  Xem bài viết liên quan: 05 lưu ý khi mua bán xe từ 15/8: Được dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe

  Quá 30 ngày chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe không làm thủ tục thu hồi thì sẽ bị phạt

  Một số lưu ý khi dùng tài khoản định danh điện tử mức 2 khi sang tên xe từ 15/8/2023

  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lệ phí cấp mới biển số xe định danh từ ngày 15/8/2023 là bao nhiêu?

   
  102157 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #604592   08/08/2023

  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

  Thông tư có được qui định thủ tục / thủ tục hành chính không?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tuandm1970 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/08/2023)
 • #604631   10/08/2023

  xuanuyenle
  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71136
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1523 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn, mình trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định, một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật là: 

  Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật BHVBQP. 

  (Căn cứ tại khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Ban hành VBQPPL năm 2020)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/08/2023)
 • #604695   11/08/2023

  lanhuong151191
  lanhuong151191

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lào Cai
  Tham gia:11/08/2023
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

  Cho em hỏi là nếu chủ xe máy là bố em đã mất và để lại xe cho em thì có phải đăng kí sang tên xe không ạ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanhuong151191 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/08/2023)
 • #605937   06/10/2023

  xuanuyenle
  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71136
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1523 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào @hương

  Vì chiếc xe mang tên người bố (đã mất) nên chiếc xe được coi là di sản thừa kế của người bố để lại. Nếu người bố mất không có di chúc thì di sản này được chia theo hàng thừa kế thứ nhất: bố, mẹ, vợ/chồng, các con của người chết sẽ chia những phần bằng nhau.

  Do đó, nếu bạn muốn sang tên cho một mình đứng tên thì phải có văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của tất cả những người thừa kế.

  Trong văn bản thỏa thuận thể hiện nội dung: " Các đồng thừa kế đồng ý tặng cho phần thừa kế của họ được hưởng cho bạn".

  Bạn cần làm thủ tục sau:

  Thứ nhất: Làm văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế chiếc xe (công chứng/ chứng thực)

  Thứ hai: Làm thủ tục đăng ký sang tên xe tham khảo tại bài viết sau: Chủ cũ xe đã chết hay mất liên lạc thì thủ tục sang tên xe thế nào?

   
  Báo quản trị |  
 • #604710   12/08/2023

  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

  Mình đưng tên xe máy ở tỉnh, nay mình chuyển khẩu lên thành phố, nhưng chưa làm thủ tục đăng ký xe di chuyển len nơi thường trú mới là tp vì phải mây rất nhiều thời gian để về tỉnh làm thủ tục.

  Vậy cho mình hỏi sau ngày 15/8 thì nêu muốn làm thủ tục đổi giấy đăng ký xe lên thành phố như địa chỉ thường trú thì co cần về tỉnh ( nơi đăng ký xe ban đầu) để làm thủ tục thu hồi di chuyển hay trả bản số gi ko?

  Hay chỉ cần mang xe ra nơi thường trú mới là tp để mình tiến hành đăng ký lại nơi thường trú khác thôi là dc. Vì thấy là sau 15/8 là dc giữ lại bản sô xe. , khi di chuyển nơi cư trú, và chỉ ra nơi đăng ký mới mình đăng ký thôi

   
  Báo quản trị |  
 • #605829   03/10/2023

  vuthanhtungkhvblc
  vuthanhtungkhvblc

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lào Cai
  Tham gia:03/10/2023
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thông tư 24/2023/TT-BCA: Thủ tục đăng ký sang tên xe được áp dụng từ 15/8/2023

  Tôi ở Lào Cai trước đó có mua xe cũ dưới Hà Nội giờ muốn làm sang tên đổi chủ mà ko biết chủ cũ ở đâu nữa thì phải làm những thủ tục nào để sang tên đổi chủ ạ ! Cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuthanhtungkhvblc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/10/2023)
 • #605936   06/10/2023

  xuanuyenle
  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 71136
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1523 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào @tùng, về thủ tục sang tên xe nhưng mất liên lạc với chủ cũ của xe thì có thể tham khảo bài viết này nhé: 

  Chủ cũ xe đã chết hay mất liên lạc thì thủ tục sang tên xe thế nào?

   

   
  Báo quản trị |