Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

Chủ đề   RSS   
 • #465872 28/08/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

  Ngày 23/8/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

  Thông tư này hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng quy định tại Điều 4 Nghị định 19/2017/NĐ-CP.

  Đối tượng áp dụng: Công nhân quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo vị trí việc làm; thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác của Quân đội. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

  Thông tư gồm 8 điều và các phụ lục, mẫu biểu kèm theo. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và các chế độ quy định được tính hưởng từ ngày 01/7/2016.

  Công nhân quốc phòng khi được chuyển xếp lương quy định tại Thông tư này thì không được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   

   
  2390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận