Thông tư 16 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chủ đề   RSS   
 • #493915 11/06/2018

  vytran92
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Thông tư 16 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

   Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó, việc quản lý động vật nghiệp vụ phải tuân theo các quy định sau:
   
  -  Đơn vị huấn luyện động vật nghiệp vụ phải lập hồ sơ theo dõi, quản lý đối với từng động vật nghiệp vụ, bao gồm: Hệ phả; Giấy chứng nhận động vật nghiệp vụ; Sổ theo dõi quá trình huấn luyện và kết quả sử dụng; Quyết định hoặc giấy phép trang bị động vật nghiệp vụ; Các tài liệu khác có liên quan.
   
  -  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng động vật nghiệp vụ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bổ sung hồ sơ đối với từng động vật nghiệp vụ trong quá trình nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.
   
  -  Sau khi được trang bị động vật nghiệp vụ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký động vật nghiệp vụ theo quy định. Chỉ được sử dụng động vật nghiệp vụ sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký động vật nghiệp vụ.
   
  Thông tư 16/2018/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, bãi bỏ các Thông tư 31/2012/TT-BCA và 32/2012/TT-BCA.
   
  2113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận