Thông tư 11/2022/TT-BNV: Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ ngành nội vụ

Chủ đề   RSS   
 • #598542 07/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 11/2022/TT-BNV: Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ ngành nội vụ

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.
   
  Cụ thể, tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm chuyên viên làm việc tại các cơ quan chuyên ngành nội vụ như sau:
   
  thong-tu-11-2022-tt-bnv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-nganh-noi-vu
   
  Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm
   
  Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
   
  Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
   
  Việc xác định vị trí việc làm bảo đảm không tăng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực 
   
  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNV.
   
  Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục IIA, Phụ lục IIB và Phụ lục IIC kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNV.
   
  Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BNV.
   
  Vị trí việc làm của công chức ngành nội vụ
   
  (1) Đơn vị hành chính cấp trung ương
   
  - Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy.
   
  - Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực.
   
  - Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính.
   
  - Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính.
   
  - Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng.
   
  - Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo.
   
  - Chuyên viên cao cấp về quản lý văn thư, lưu trữ.
   
  (2) Đơn vị hành chính cấp tỉnh
   
  - Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy.
   
  - Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực.
   
  - Chuyên viên chính về địa giới hành chính.
   
  - Chuyên viên chính về cải cách hành chính.
   
  - Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng.
   
  - Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo.
   
  - Chuyên viên chính về quản lý văn thư, lưu trữ.
   
  (3) Đơn vị hành chính cấp huyện
   
  - Chuyên viên về tổ chức bộ máy.
   
  - Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.
   
  - Chuyên viên về địa giới hành chính.
   
  - Chuyên viên về cải cách hành chính.
   
  - Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.
   
  - Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo.
   
  - Chuyên viên về quản lý văn thư, lưu trữ.
   
  Xem thêm Thông tư 11/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2023.
   
  3012 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận