Thông tư 09/2023/TT-BCT: Thay đổi quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt có lợi cho người thuê nhà

Chủ đề   RSS   
 • #602074 26/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1698)
  Số điểm: 56961
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1514 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 09/2023/TT-BCT: Thay đổi quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt có lợi cho người thuê nhà

  Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT.
   
  Trong đó, sửa đổi quy định giá bán lẻ sinh hoạt với sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) từ ngày 15/6/2023 như sau:
   
  thay-doi-quy-dinh-gia-ban-le-dien-sinh-hoat-co-loi-cho-nguoi-thue-nha
   
  Giá điện sinh hoạt đối với sinh viên, người lao động thuê nhà
   
  Cụ thể tại điểm c khoản 4 Điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) được sửa đổi như sau:
   
  - Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).
   
  - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
   
  Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện.
   
  Theo đó, cứ 04 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 
   
  + 01 (một) người được tính là 1/4 định mức.
   
  + 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức.
   
  + 03 (ba) người được tính là 3/4 định mức.
   
  + 04 (bốn) người được tính là 1 định mức. 
   
  Lưu ý: Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.
   
  Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.
   
  Thay đổi thông tin cư trú đối với bên mua điện cho nhiều mục đích khác
   
  Ngoài ra, bổ sung điểm c tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 16/2014/TT-BCT (sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BCT) đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý: 
   
  - Trong thời gian chờ bàn giao lưới điện và khách hàng sử dụng điện, hai bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện cho các mục đích ngoài mục đích sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp) làm cơ sở áp dụng giá bán điện. 
   
  - Đối với điện năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện theo nguyên tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện sinh hoạt (căn cứ theo mục đích sử dụng điện thực tế, hợp đồng mua bán nhà, biên bản bàn giao căn hộ, Thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm sử dụng điện).
   
  Xem thêm Thông tư 09/2023/TT-BCT có hiệu lực ngày 15/6/2023 bãi bỏ khoản 10 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT.
   
  1829 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (04/05/2023) admin (04/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận