Thông tư 07/2023/TT-BYT: Quy trình giám sát các bệnh lây qua đường tình dục

Chủ đề   RSS   
 • #601657 05/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2164)
  Số điểm: 75463
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1603 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 07/2023/TT-BYT: Quy trình giám sát các bệnh lây qua đường tình dục

  Ngày 04/4/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2023/TT-BYT hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây qua đường tình dục.

  Trong đó, hướng dẫn chi tiết phương pháp và quy trình thu thập thông tin giám sát phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sau:

  (1) Phương pháp giám sát phát hiện 

  Phương pháp giám sát phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm:

  - Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục theo căn nguyên và theo hội chứng;

  - Thu thập, tổng hợp và báo cáo về chỉ số dịch tễ học bệnh lây truyền qua đường tình dục.

  Theo đó, đối tượng giám sát phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục là người bệnh đã được chẩn đoán mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

  (2) Quy trình thu thập thông tin giám sát 

  Thứ nhất, cơ sở y tế tiến hành khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và thu thập thông tin về dịch tễ học của người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

  Thứ hai, sau khi có kết quả khám, chẩn đoán, cơ sở y tế phân công cán bộ đầu mối thực hiện thu thập số liệu về các bệnh lây truyền qua đường tình dục quy định tại các Phụ lục 9, 10 và Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BYT và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Thông tư 07/2023/TT-BYT.

  (3) Nội dung thu thập thông tin về dịch tễ học 

  - Thông tin tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

  - Thông tin chẩn đoán các bệnh lây truyền qua đường tình dục theo căn nguyên và theo hội chứng quy định tại Phụ lục 9 và Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BYT.

  -Tình trạng nhiễm HIV của trường hợp bị bệnh lây truyền qua đường tình dục.

  (4) Tần suất, thời gian chốt số liệu và phương thức báo cáo

  - Tần suất báo cáo: Định kỳ 6 tháng.

  - Thời gian chốt số liệu báo cáo:

  + Chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày cuối cùng tháng 6 của kỳ báo cáo;

  + Chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 01/7 đến hết ngày cuối cùng của năm báo cáo.

  - Phương thức gửi, nhận báo cáo: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 07/2023/TT-BYT.

   
  579 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận