Thông tư 06/2023/TT-BYT: Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng

Chủ đề   RSS   
 • #600164 16/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77534
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 06/2023/TT-BYT: Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng

  Ngày 12/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

  Theo đó, tại Thông tư 06/2023/TT-BYT bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu vị thuốc cổ truyền áp dụng cho phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và hai túi hồ sơ.

  Cụ thể, bổ sung Phụ lục 14 tại Phụ lục 01 và Phụ lục 15 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BYT như sau:

  -  Phụ lục 14: Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cố truyền (không bao gồm các dược liệu, vị thuốc cố truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa) áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

  - Phụ lục 15: Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền (không bao gồm các dược liệu, vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa) áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

  Xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm

  Phụ lục 1

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/16/PH%E1%BB%A4%20L%E1%BB%A4C%2001_MOITHAU.docx

  Phụ lục 2

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/16/PH%E1%BB%A4%20L%E1%BB%A4C%2002-moithau.docx

  Ngoài ra sửa đổi quy định về việc Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc như sau:

  Việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc phải thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu, các văn bản quy định chi tiết thi hành và quy định sau đây:

  (1) Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; gói thầu thuốc generic; gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền); gói thầu vị thuốc cố truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa; gói thầu bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa:

  - Trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng, sử dụng mẫu số 7A và mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để lập E-HSMT theo quy định tại Điều 35 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT;

  - Trường hợp lựa chọn nhà thầu không qua mạng, sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Phụ lục 7, Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BYT.

  (2) Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu dược liệu (không bao gồm bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa) và gói thầu vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa);

  - Trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng, sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BYT.

  - Trường hợp lựa chọn nhà thầu không qua mạng, sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BYT ngày 09/9/2022 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sam dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.

  (3) Đối với hồ sơ yêu cầu của gói thầu mua thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu: Các đơn vị tham khảo nội dung và mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để xây dựng cho phù hợp.

  Xem chi tiết tại Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2019/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023.

   
  1697 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (16/03/2023) ThanhLongLS (16/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601417   31/03/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4131
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thông tư 06/2023/TT-BYT: Bổ sung 02 mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc qua mạng

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Bạn cho mình hỏi thêm, mình có kiểm tra trong nội dung của các văn bản hiện hành quy định mẫu hồ sơ mời thầu nhưng không thấy có quy định về mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu thực hiện chỉ định thầu. Vậy hiện hành sẽ áp dụng văn bản nào để thực hiện lập hồ sơ mời thầu trong trường hợp chỉ định thầu?

   
  Báo quản trị |