Thông tư 05/2023/TT-BTTTT: Cập nhật 11 biểu mẫu sử dụng trong hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình

Chủ đề   RSS   
 • #603792 06/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74632
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 05/2023/TT-BTTTT: Cập nhật 11 biểu mẫu sử dụng trong hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình

  Ngày 30/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2023/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

  Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số Biểu mẫu sử dụng trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, cụ thể:

  - Biểu mẫu áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, thu xem kênh chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh tại Việt Nam: 

   (1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. 

  Mẫu số 01/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/Mau-so-01_DVTHTT.docx

  (2) Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

  Mẫu số 02/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/mau-so-02_DVTHTT.docx

  (3) Tờ khai đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

  Mẫu số 05/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/MAU-SO-05_DVTHTT.docx

  (4) Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Mẫu số 06/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/MAU-SO-%2006_DVTHTT.docx

  (5) Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

  Mẫu số 07/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/mau-so-07_DVTHTT.docx

  (6) Báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Mẫu số 09A/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/MAU-SO-09A-DVTHTT.docx

  (7) Báo cáo nhanh theo tháng hoạt động cung cấp nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Mẫu số 10A/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/MAU-SO-10A-DVTHTT.docx

  (8) Lập hồ sơ theo dõi nội dung trên dịch vụ theo yêu cầu, dịch vụ giá trị gia tăng và quảng cáo

  Mẫu số 10B/DVTHTT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/MAU-DO-%2010B-DVTHTT.docx

  -  Biểu mẫu áp dụng cho các cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình

  (1) Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước

  Mẫu số 13/SXCT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/mau-so-13-sxct.docx

  (2) Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Mẫu số 15/BTCT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/mau-so-15-BTCT.docx

  (3) Báo cáo hoạt động sản xuất, biên tập, biên dịch nội dung theo yêu cầu

  Mẫu số 16A/SXCT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/07/05/mau-so-16A-SXCT.docx

  Ngoài ra, tại Thông tư 05/2023 còn bổ sung một số quy định chi tiết về các chế độ báo cáo. Đồng thời, thêm 3 phương thức gửi báo cáo nghiệp vụ, cụ thể:

  Báo cáo nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp gửi bằng một trong các phương thức sau về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử: 

  - Trực tiếp

  - Qua đường bưu chính

  - Trực tuyến trên hệ thống báo cáo tại trang thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

  Lưu ý: Các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước, Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trước thời điểm Thông tư 05/2023/TT-BTTTT có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo nội dung thời hạn trong Giấy phép, Giấy chứng nhận đã cấp và phải thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BTTTT.

  Xem chi tiết tại Thông tư 05/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

   
  273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận