Thông tư 03/2021/TT-BNV: Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên đối với CB, CC, VC, NLĐ

Chủ đề   RSS   
 • #573023 29/06/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Thông tư 03/2021/TT-BNV: Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên đối với CB, CC, VC, NLĐ

  Thông tư sửa đổi của Bộ Nội vụ - Minh họa

  Thông tư sửa đổi của Bộ Nội vụ - Minh họa

  Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  Những quy định được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư là:

  Thứ nhất, về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động tại Thông tư 08/2013/TT-BNV

  - Sửa đổi quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng

  - Bổ sung các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

  - Bổ sung các trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

  - Sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

  - Sửa đổi Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

  - Sửa đổi Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

  - Sửa đổi liên quan đến trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Thứ hai, về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư 04/2005/TT-BNV:

  - Bổ sung phạm vi và đối tượng áp dụng

  - Sửa đổi quy định kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

  Xem chi tiết và tải Thông tư tại file đính kèm.

   
  1498 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  admin (30/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận