Thông tư 02/2018/TT-BTP hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #489278 11/04/2018

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Thông tư 02/2018/TT-BTP hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  Vừa qua, ngày 26/02/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTP về hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  Theo đó, 24 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02 với ký hiệu theo danh mục dưới đây:

  STT

  Tên biểu mẫu

  Ký hiệu

  1.                   

  Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

  Mẫu số 01/TP-HGTM

  2.                   

  Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 02/TP-HGTM

  3.                   

  Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

  Mẫu số 03/TP-HGTM

  4.                   

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 04/TP-HGTM

  5.                   

  Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 05/TP-HGTM

  6.                   

  Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 06/TP-HGTM

  7.                   

  Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Mẫu số 07/TP-HGTM

  8.                   

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 08/TP-HGTM

  9.                   

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 09/TP-HGTM

  10.               

  Giấy đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 10/TP-HGTM

  11.               

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 11/TP-HGTM

  12.               

  Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 12/TP-HGTM

  13.               

  Giấy đề nghị thay đổi tên gọi,Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

  Mẫu số 13/TP-HGTM

  14.               

  Thông báo thay đổi tên gọi, Trưởng văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác của văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 14/TP-HGTM

  15.               

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 15/TP-HGTM

  16.               

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 16/TP-HGTM

  17.               

  Báo cáo của tổ chức hòa giải thương mại về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  Mẫu số 17/TP-HGTM

  18.               

  Báo cáo của chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  Mẫu số 18/TP-HGTM

  19.               

  Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh/văn phòng đại diện của Trung tâm hòa giải thương mại

  Mẫu số 19/TP-HGTM

  20.               

  Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Mẫu số 20/TP-HGTM

  21.               

  Danh sách hòa giải viên thương mại gửi Bộ Tư pháp công bố

  Mẫu số 21/TP-HGTM

  22.               

  Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại

  Mẫu số 22/TP-HGTM

  23.               

  Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại

  Mẫu số 23/TP-HGTM

  24.               

  Sổ theo dõi thù lao hòa giải thương mại

  Mẫu số 24/TP-HGTM

   

  Thông tư 02/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.

  Tải biểu mẫu tại file đính kèm

   
  2710 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận