Thông tư 01/2023/TT- NHNN: Sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #599927 02/03/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1035)
  Số điểm: 41111
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 916 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 01/2023/TT- NHNN: Sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân

  Ngày 01/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2023/TT- NHNN  sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân.

  Theo đó, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân như sau:

  Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm:

  (1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép do Trưởng Ban trù bị ký theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này.

  (2) Dự thảo Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân được Hội nghị thành lập thông qua.

  (3) Đề án thành lập quỹ tín dụng nhân dân được Hội nghị thành lập thông qua

  (4) Danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân.

  (5) Tài liệu chứng minh năng lực của những người dự kiến bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân

  (6) Danh sách các thành viên tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân. Danh sách phải được tất cả thành viên tham gia góp vốn ký xác nhận.

  (7) Giấy xác nhận nơi công tác, bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc của cơ quan, đơn vị tuyển dụng đối với thành viên góp vốn là cán bộ, công chức, viên chức.

  (Trước đó, tại khoản 7 Điều 11 Thông tư 04/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-NHNN quy định Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (đối với thành viên là cá nhân, người đại diện của pháp nhân, hộ gia đình) còn hiệu lực.

  Đối với thành viên là cán bộ, công chức, viên chức phải có thêm giấy xác nhận nơi công tác, bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng tuyển dụng của cơ quan, đơn vị tuyển dụng)

  (8) Bản sao sổ hộ khẩu (đối với thành viên là hộ gia đình).

  (9) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương (đối với thành viên là pháp nhân)

  (Trước đó, quy định cũ chỉ yêu cầu Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với thành viên là pháp nhân))

  (10) Văn bản ủy quyền của pháp nhân cho người đại diện của pháp nhân tham gia góp vốn.

  (11) Văn bản ủy quyền của hộ gia đình cho người đại diện hộ gia đình tham gia góp vốn.

  (12) Báo cáo tài chính năm liền kề năm đề nghị cấp Giấy phép và Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất nhưng không quá 90 ngày trở về trước tính từ thời điểm ký đơn đề nghị cấp Giấy phép (đối với thành viên là pháp nhân).

  Theo đó, quy định mới bổ sung thêm khoản 1a Điều 12 như sau:

  1a. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khai thác các thông tin cần thiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi xem xét, thẩm định thông tin về cư trú. 

  Trong trường hợp không khai thác được các thông tin cần thiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có quyền yêu cầu Ban trù bị cung cấp bản sao một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú theo quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

  (13) Báo cáo khả năng tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân đối với pháp nhân theo quy định tại Phụ lục số 06 Thông tư này.

  (14) Đơn đề nghị tham gia thành viên theo mẫu tại Phụ lục số 02A, Phụ lục số 02B, Phụ lục số 03 Thông tư này.

  (15) Biên bản Hội nghị thành lập.

  (16) Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân đã được Đại hội thành lập quỹ tín dụng nhân dân thông qua và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  (17) Biên bản họp Đại hội thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

  (18) Nghị quyết của Đại hội thành lập về việc thông qua Điều lệ, bầu Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên chuyên trách) theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận; Nghị quyết của Đại hội thành lập thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phải được các thành viên tham dự Đại hội thành lập biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số.

  (19) Quyết định của Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân về việc bổ nhiệm Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận.

  (20) Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính.

  Xem chi tiết tại Thông tư 01/2023/TT- NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

   
  41 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận