Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #597197 19/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2228)
  Số điểm: 77907
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

  Trong đó, quy định mức điều chỉnh tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2023, như sau:

  Xem và tải Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/19/01_2023_TT-BL%C4%90TBXH_030123_CP%23VY(thay%20DT).pdf

  (1) Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2023

  Theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

  Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023

  Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023.

  Tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức:

  Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm

  =

  Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm

  x

  Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

  Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng dưới đây:

  Năm

  Trước 1995

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  Mức điều chỉnh

  5,26

  4,46

  4,22

  4,09

  3,80

  3,64

  3,70

  Năm

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  Mức điều chỉnh

  3,71

  3,57

  3,46

  3,21

  2,96

  2,76

  2,55

  Năm

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Mức điều chỉnh

  2,07

  1,94

  1,77

  1,50

  1,37

  1,28

  1,23

  Năm

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Mức điều chỉnh

  1,23

  1,19

  1,15

  1,11

  1,08

  1,05

  1,03

  Năm

  2022

  2023

           

  Mức điều chỉnh

  1,00

  1,00

           

  Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì:

  Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 1/1/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.

  2) Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2023

  Theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 được điều chỉnh theo công thức sau:

  Tổng thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

  =

  Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

  x

  Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

  Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

  Năm

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Mức điều chỉnh

  2,07

  1,94

  1,77

  1,50

  1,37

  1,28

  1,23

  1,23

  Năm

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Mức điều chỉnh

  1,19

  1,15

  1,11

  1,08

  1,05

  1,03

  1,00

  1,00

  Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì:

  Thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định trên; tiền lương tháng đã đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và nội dung nêu trên.

  Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

  Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/02/2023 và áp dụng từ ngày 01/01/2023.

  Xem và tải Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/19/01_2023_TT-BL%C4%90TBXH_030123_CP%23VY(thay%20DT).pdf

   
  506 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận