Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #162951 03/02/2012

  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

  Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH

  (Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư02/2012/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với một số đối tượng người lao động.

  Ảnh minh họa

  Quy định được áp dụng đối với 2 đối tượng người lao động cụ thể như sau:

  Thứ nhất là, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2012.

  Thứ hai là, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2012.

  Theo Thông tư, tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của đối tượng người lao động thứ nhất như nêu trên được điều chỉnh theo công thức sau:

  Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

  =

  Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

  x

  Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

  Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

   

  Năm t

  Trước 1995

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  Mức điều chỉnh

  3,52

  2,98

  2,82

  2,73

  2,54

  2,43

  2,47

  2,48

  2,38

  2,31

  Năm t

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

   

  Mức điều chỉnh

  2,15

  1,98

  1,84

  1,70

  1,38

  1,29

  1,19

  1,00

  1,00

   

  Tương tự, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của nhóm đối tượng người lao động thứ hai như nêu trên cũng được điều chỉnh theo công thức sau:

  Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

  =

  Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

  x

  Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

  Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

  Năm t

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Mức điều chỉnh

  1,38

  1,29

  1,19

  1,00

  1,00


  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2012. Các quy định tại Thông tư áp dụng kể từ ngày 1/1/2012.

  Thanh Hoài

  Theo nguồn Chinhphu.vn

  Các bạn download thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH : 

   
  42386 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn daonhan vì bài viết hữu ích
  hungvbhp89 (05/09/2012) Khanhly611 (18/02/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #162953   03/02/2012

  daonhan
  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2012 điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

  Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 01/2012/TT-BLĐTBXH

  Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Căn cứ Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2008/NĐ-CP).

  Căn cứ Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2008/NĐ-CP).

  Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

  Điều 1. Đối tượng áp dụng

  1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

  2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

  Điều 2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  1. Tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

  Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm

  =

  Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

  x

  Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng

  Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

  Bảng 1:

  Năm t

  Trước 1995

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  Mức điều chỉnh

  3,52

  2,98

  2,82

  2,73

  2,54

  2,43

  2,47

  2,48

  2,38

  2,31

  Năm t

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

   

  Mức điều chỉnh

  2,15

  1,98

  1,84

  1,70

  1,38

  1,29

  1,19

  1,00

  1,00

   

  2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

  Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

  Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

  =

  Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

  x

  Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

  Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

  Bảng 2:

  Năm t

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Mức điều chỉnh

  1,38

  1,29

  1,19

  1,00

  1,00

  2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2012; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết.

   

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Công báo; Website Chính phủ;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
  - Lưu VT, PC, BHXH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Minh Huân


   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn daonhan vì bài viết hữu ích
  hieuntvv (04/02/2012) trungloitdv (07/02/2012) dinhvanhoa0310 (09/02/2012) hungvbhp89 (05/09/2012)
 • #173017   20/03/2012

  Xin hỏi các bạn? Hiện nay cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh thì mức hưởng lương, phụ cấp được tính như thế nào? Văn bản nào quy định?
  Ví dụ: Một người giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường vừa kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.
  Mong sớm nhận được câu trả lời của các bạn. Cảm ơn nhiều!!!
   
  Báo quản trị |