Thống kê ngành nghề bắt buộc có Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #502826 22/09/2018

  tangoctram1101ulaw
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2015
  Tổng số bài viết (134)
  Số điểm: 2194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 82 lần


  Thống kê ngành nghề bắt buộc có Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

  BHTN nghề nghiệp (Professional liability insurance) là loại hình bảo hiểm cho người được bảo hiểm là người đang đảm nhận một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, tư vấn pháp luật, bác sĩ, giám định viên, môi giới chứng khoán - bảo hiểm,…hoặc các tổ chức nghề nghiệp như vậy. Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba phát sinh từ những bất cẩn dẫn đến tổn thất cho của người được bảo hiểm nêu trên.

  Theo thống kê của mình thì Việt Nam đang có 8 loại bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc sau đây:

  1.Bảo hiểm TNNN cho công ty môi giới bảo hiểm (Điều 8 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2000);

  Một trong những bào hiểm bắt buộc chính là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công ty môi giới bảo hiểm.

  2.Bảo hiểm TNNN cho công ty kiểm toán (Điều 25 Nghị định 105/2004/NĐ-CP)

  Về kiểm toán độc lập, doanh nghiệp kiểm toán có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hoặc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính để tạo nguồn chi trả bồi thường thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho khách hàng.

  3.Bảo hiểm TNNN cho luật sư (Điều 40 Luật Luật sư 2006)

  Tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

  4.Bảo hiểm TNNN cho Công ty Chứng khoán (Điều 71 Luật Chứng Khoán 2006)

  Công ty chứng khoán có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong công ty.

                    

  5.Bảo hiểm TNNN cho công ty quản lý quỹ (Điều 72 Luật Chứng Khoán 2006)

  Công ty quản lí quỹ phải thực hiện nghĩa vụ về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp quy định tại Khoản 7, Điều 71 Luật Chứng Khoán 2006

  6.Bảo hiểm TNNN trong khám bệnh, chữa bệnh (Nghị định 102/2011/NĐ-CP)

  Bảo hiểm TNHH trong khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với :“Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh gồm: Bác sỹ, y sỹ; Điều dưỡng viên; Hộ sinh viên; Lương y; Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền”

  7.Bảo hiểm TNNN của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (Điều 9 Luật Xây dựng 2014)

  Hoạt động xây dựng cần có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư, và đây là một hoạt động bắt buộc. Vì thực tế cho thấy, các vấn đề liên quan đến công trình gây ảnh hướng rất lớn đến xã hội.

  8.Bảo hiểm TNNN cho doanh nghiệp thẩm định giá (Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BTC)

  Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp để tạo nguồn chi trả bồi thường thiệt hại (nếu có) do doanh nghiệp thẩm định giá gây ra cho người sử dụng kết quả thẩm định giá.

   
  2094 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận