Thông cáo báo chí của Petrolimex về giá xăng dầu các loại

Chủ đề   RSS   
 • #212844 11/09/2012

  MaiND2012

  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Thông cáo báo chí của Petrolimex về giá xăng dầu các loại

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2009

  10:36' PM - Thứ sáu, 23/10/2009

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2009.

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 300 đồng/lít; điezel tăng 500 đồng/lít; dầu hoả tăng 700 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 300 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.000 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 15.500 đồng/lít; điezel 0,05S là 13.300 đồng/lít; điezel 0,25S là 13.250 đồng/lít; dầu hoả là 14.200 đồng/lít; madút 3S là 12.200 đồng/kg và madút 3,5S là 12.100 đồng/kg.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 00 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2009 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng trực thuộc Tổng công ty và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là sự vận hành theo cơ chế thị trường do Nhà nước xác lập hiện đang có hiệu lực thi hành.

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2009

   

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2009

  Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 800 đồng/lít; điezel tăng 1.000 đồng/lít; dầu hoả tăng 1.000 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S tăng 600 đồng/kg và 3,5S tăng 500 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.800 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 16.300 đồng/lít; điezel 0,05S là 14.300 đồng/lít; điezel 0,25S là 14.250 đồng/lít; dầu hoả là 15.200 đồng/lít; madút 3S là 12.800 đồng/kg và madút 3,5S là 12.600 đồng/kg.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2009 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng trực thuộc Tổng công ty và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là sự vận hành theo cơ chế thị trường do Nhà nước xác lập hiện đang có hiệu lực thi hành.

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009 và áp dụng chương trình giá ưu đãi đợt 2 cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard

  04:40' PM - Thứ ba, 15/12/2009

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009 và áp dụng chương trình giá ưu đãi đợt 2 cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard

  Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu; theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 350 đồng/lít; điezel tăng 300 đồng/lít.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.450 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 15.950 đồng/lít; điezel 0,05S là 14.600 đồng/lít và điezel 0,25S là 14.550 đồng/lít.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng trực thuộc Tổng công ty và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh Xăng dầu và bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

  Bên cạnh việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam áp dụng chương trình giá ưu đãi đợt 2 cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard trong thời gian từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009 đến hết 24 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2009.

  Trong thời gian chương trình giá ưu đãi đợt 2 có hiệu lực, khi khách hàng mua xăng, điezen, dầu hoả và thanh toán bằng thẻ Flexicard tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc sẽ được giảm giá với mức thấp hơn giá niêm yết là 200 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 1; 210 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 2.

  Trước đó, Petrolimex đã áp dụng chương trình giá ưu đãi lần 1 kéo dài từ ngày 25 tháng 11 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2009; trong đó khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard được giảm 350 đồng/lít đối với xăng và điezen; 250 đồng/lít đối với dầu hoả so với giá bán lẻ niêm yết.

   

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010 và áp dụng chương trình giá ưu đãi đợt 3 cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard

  http://www.petrolimex.com.vn/Skins/Default/Images/Icons/print-3.gif  http://www.petrolimex.com.vn/Skins/Default/Images/Icons/email-3.gif
  06:18' PM - Thứ năm, 14/01/2010

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010 và áp dụng chương trình giá ưu đãi đợt 3 cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard

  Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 450 đồng/lít; điezel tăng 300 đồng/lít; dầu hoả tăng 300 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S tăng 400 đồng/kg và 3,5S tăng 300 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.900 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 16.400 đồng/lít; điezel 0,05S là 14.900 đồng/lít; điezel 0,25S là 14.850 đồng/lít; dầu hoả là 15.500 đồng/lít; madút 3S là 13.600 đồng/kg và madút 3,5S là 13.300 đồng/kg.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 1 năm 2010 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu, các văn bản hướng dẫn của liên bộ Tài Chính – Công Thương và bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

  Bên cạnh việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam áp dụng chương trình giá ưu đãi đợt 3 cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard trong thời gian từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010 đến hết 24 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2010.

  Trong thời gian chương trình giá ưu đãi đợt 3 có hiệu lực, khi khách hàng mua xăng, điezen, dầu hoả và thanh toán bằng thẻ Flexicard tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc sẽ được giảm giá với mức thấp hơn giá niêm yết là 100 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 1; 110 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 2.

  Trước đó, Petrolimex đã áp dụng 02 chương trình giá ưu đãi:

  - Lần 1 kéo dài từ ngày 25 tháng 11 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2009; trong đó khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard được giảm 350 đồng/lít đối với xăng và điezen; 250 đồng/lít đối với dầu hoả so với giá bán lẻ niêm yết.

  - Lần 2 kéo dài từ ngày 15 tháng 12 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009; trong đó khách hàng mua xăng, điezen, dầu hoả và thanh toán bằng thẻ Flexicard được giảm giá với mức thấp hơn giá niêm yết là 200 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 1; 210 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 2.

   

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá mặt hàng xăng từ 12 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2010

  12:14' PM - Chủ nhật, 21/02/2010

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá mặt hàng xăng từ 12 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2010

  Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng; theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 590 đồng/lít.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 mặt hàng xăng như sau: Xăng không chì RON 95 là 17.490 đồng/lít và xăng không chì RON 92 là 16.990 đồng/lít.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 12 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2010 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu, các văn bản hướng dẫn của liên bộ Tài Chính – Công Thương và bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

  Bên cạnh việc điều chỉnh giá xăng lần này, chương trình giá bán lẻ ưu đãi đợt 4 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam áp dụng từ 0 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2010 dành cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết 24 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2010.

  Trong thời gian chương trình giá bán lẻ ưu đãi đợt 4 có hiệu lực, khi khách hàng mua xăng, điezen, dầu hoả và thanh toán bằng thẻ Flexicard tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc sẽ được giảm giá với mức thấp hơn giá bán lẻ niêm yết là 200 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 1; 210 đồng/lít tại Cửa hàng xăng dầu Vùng 2.

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng dầu từ 19 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2010

  06:17' PM - Thứ tư, 03/03/2010

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng dầu từ 19 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2010

  Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại dầu điezel giảm 300 đồng/lít; dầu hoả giảm 500 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S giảm 300 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Điezel 0,05S là 14.600 đồng/lít; điezel 0,25S là 14.550 đồng/lít; dầu hoả là 15.000 đồng/lít; madút 3S là 13.300 đồng/kg và madút 3,5S là 13.000 đồng/kg.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 19 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2010 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu, các văn bản hướng dẫn của liên bộ Tài Chính – Công Thương và bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2010

  07:08' PM - Thứ hai, 09/08/2010

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu
  từ 19 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2010

  Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 410 đồng/lít; điezen tăng 350 đồng/lít; dầu hoả tăng 400 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 190 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.900 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 16.400 đồng/lít; điezen 0,05S là 14.750 đồng/lít; điezen 0,25S là 14.700 đồng/lít; dầu hoả là 15.100 đồng/lít; madút 3S là 12.990 đồng/kg và madút 3,5S là 12.690 đồng/kg.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 19 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2010 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu, các văn bản hướng dẫn của liên bộ Tài Chính – Công Thương và bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.

  Bên cạnh việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này, chương trình giá bán lẻ ưu đãi đợt 5 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 08 tháng 6 năm 2010 dành cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard vẫn tiếp tục có hiệu lực.

  Trong thời gian chương trình giá bán lẻ ưu đãi đợt 5 có hiệu lực, khi khách hàng mua xăng, điezen, dầu hoả và thanh toán bằng thẻ Flexicard tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc sẽ được giảm giá với mức thấp hơn giá bán lẻ niêm yết là 100 đồng/lít (đã bao gồm thuế GTGT).

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 10 giờ 00 ngày 24 tháng 2 năm 2011

  10:02' AM - Thứ năm, 24/02/2011

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu
  từ 10 giờ 00 ngày 24 tháng 2 năm 2011


  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 2.900 đồng/lít; điêzen tăng 3.550 đồng/lít; dầu hoả tăng 3.100 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 2.110 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 19.800 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 19.300 đồng/lít; điêzen 0,05S là 18.300 đồng/lít; điêzen 0,25S là 18.250 đồng/lít; dầu hoả là 18.200 đồng/lít; madút 3S là 15.100 đồng/kg và madút 3,5S là 14.800 đồng/kg.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 10 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2011 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo:

  (1) Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

  (2) Văn bản số098/BTC-QLG ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài Chính về việc điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trên thị trường nội địa.

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2011

  09:28' PM - Thứ ba, 29/03/2011

  Thông cáo báo chí

  Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu

  từ 22 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2011

  Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 2.000 đồng/lít; điêzen tăng 2.800 đồng/lít; dầu hoả tăng 2.600 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 2.000 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

  - Xăng không chì RON 95:

  21.800 đồng/lít;

  - Xăng không chì RON 92:

  21.300 đồng/lít;

  - Điêzen 0,05S:

  21.100 đồng/lít;

  - Điêzen 0,25S:

  21.050 đồng/lít;

  - Dầu hoả:

  20.800 đồng/lít;

  - Madút 3S:

  17.100 đồng/kg;

  - Madút 3,5S:

  16.800 đồng/kg.

   

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 22 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo:

  (1) Nghị định số84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

  (2) Thông báo số33/BTC-QLG ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính về việc điều hành giá xăng dầu.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2012

  04:32' PM - Thứ tư, 07/03/2012

  Thông cáo báo chí

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu
  từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2012

  Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 2.100 đồng/lít; điêzen tăng 1.000 đồng/lít; dầu hoả dân dụng tăng 600 đồng/lít; giá bán buôn mazut 3S và 3,5S tăng 2.000 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

  - Xăng không chì RON 95:

  23.400 đồng/lít;

  - Xăng không chì RON 92:

  22.900 đồng/lít;

  - Điêzen 0,05S:

  21.400 đồng/lít;

  - Điêzen 0,25S:

  21.350 đồng/lít;

  - Dầu hoả dân dụng:

  20.800 đồng/lít;

  - Mazut N02B (3,0S):

  19.100 đồng/kg;

  - Mazut N02B (3,5S):

  18.800 đồng/kg.

   

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2012 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Công Thương.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2012

  09:53' PM - Thứ tư, 09/05/2012

  Thông cáo báo chí

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2012

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 500 đồng/lít; điêzen giảm 300 đồng/lít.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

  - Xăng không chì RON 95: 23.800 đồng/lít;

  - Xăng không chì RON 92: 23.300 đồng/lít;

  - Điêzen 0,05S: 21.600 đồng/lít;

  - Điêzen 0,25S: 21.550 đồng/lít;

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 22 giờ 00 ngày 9 tháng 5 năm 2012 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Công Thương.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2012

  06:35' PM - Thứ hai, 02/07/2012

  Thông cáo báo chí

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2012

  Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 600 đồng/lít, điêzen giảm 200 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng giảm 200 đồng/lít; giá bán buôn mazut No2B (3S, 3,5S và 380) giảm 300 đồng/kg.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

  - Xăng không chì RON 95: 21.100 đồng/lít;

  - Xăng không chì RON 92: 20.600 đồng/lít;

  - Điêzen 0,05S: 19.900 đồng/lít;

  - Điêzen 0,25S: 19.850 đồng/lít;

  - Dầu hỏa dân dụng: 19.850đồng/lít;

  - Mazut No2B (3,0S): 17.950 đồng/kg (giá bán buôn);

  - Mazut No2B (3,5S): 17.650 đồng/kg (giá bán buôn);

  - Mazut No3 (380): 17.550 đồng/kg (giá bán buôn).

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2012 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Công Thương.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2012

  09:14' PM - Thứ sáu, 20/07/2012

  Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 400 đồng/lít, điêzen tăng 400 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng tăng 300 đồng/lít.

  Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

  - Xăng không chì RON 95: 21.500 đồng/lít;

  - Xăng không chì RON 92: 21.000 đồng/lít;

  - Điêzen 0,05S: 20.300 đồng/lít;

  - Điêzen 0,25S: 20.250 đồng/lít;

  - Dầu hỏa dân dụng: 20.150 đồng/lít.

  Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 22 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2012 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

  Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Công Thương.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 14 giờ ngày 01.8.2012

  02:00' PM - Thứ tư, 01/08/2012

  Hà Nội, ngày 01.8.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

  http://fs.petrolimex.com.vn/File.ashx/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/4e2906b776ae4b5fbe476c2dc35a5373/01-08-2012%201-16-28%20CH.jpg

  Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 14 giờ 00 ngày 01 tháng 8 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

  Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

  Mức giá bán lẻ tại vùng 2 là mức giá tối đa. Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex quyết định mức giá bán lẻ cụ thể tại vùng 2 theo nguyên tắc không được vượt mức giá tại vùng 2 nêu trên và phù hợp với địa bàn ghi tại Quyết định số83/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.3.2012.

  Chính sách khách hàng thường xuyên của Petrolimex áp dụng đối với khách hàng sử dụng thẻ Flexicard để thanh toán tiền mua xăng dầu - tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

  Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương. Trước khi chính thức điều chỉnh, Petrolimex đã báo cáo Tổ giám sát Liên bộ về giá xăng dầu theo đúng thể thức quy định.

  Quyết định về giá bán xăng dầu số443/PLX-QĐ-TGĐ ngày 01.8.2012 do Phó tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương.

  Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống của mình phải gửi về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Petrolimex để báo cáo.

  Các Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex có trách nhiệm gửi (bằng e-mail) Thông cáo báo chí thay đổi giá của Petrolimex đến cơ quan báo chí (Đài Phát thanh - truyền hình, báo in và báo mạng) - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở chính của đơn vị.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 17 giờ ngày 13.8.2012

  05:03' PM - Thứ hai, 13/08/2012

  Hà Nội, ngày 13.8.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

  http://fs.petrolimex.com.vn/File.ashx/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/08e7d04cfdf24e1b8f0fa34c7a2ab844/13-08-2012%204-57-08%20CH.jpg

  Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 17 giờ 00 ngày 13 tháng 8 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

  Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

  Mức giá bán lẻ tại vùng 2 là mức giá tối đa. Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex quyết định mức giá bán lẻ cụ thể tại vùng 2 theo nguyên tắc không được vượt mức giá tại vùng 2 nêu trên và phù hợp với địa bàn ghi tại Quyết định số83/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.3.2012.

  Chính sách khách hàng thường xuyên của Petrolimex áp dụng đối với khách hàng sử dụng thẻ Flexicard để thanh toán tiền mua xăng dầu - tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

  Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương. Trước khi chính thức điều chỉnh, Petrolimex đã báo cáo Tổ giám sát Liên bộ về giá xăng dầu theo đúng thể thức quy định.

  Quyết định về giá bán xăng dầu số451/PLX-QĐ-TGĐ ngày 13.8.2012 do Phó tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương.

  Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống của mình phải gửi về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Petrolimex để báo cáo.

  Các Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex có trách nhiệm gửi (bằng e-mail) Thông cáo báo chí thay đổi giá của Petrolimex đến cơ quan báo chí (Đài Phát thanh - truyền hình, báo in và báo mạng) - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở chính của đơn vị.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 18 giờ 30 ngày 28.8.2012

  05:55' PM - Thứ ba, 28/08/2012

  Hà Nội, ngày 28.8.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

  http://fs.petrolimex.com.vn/File.ashx/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/833f8040612146798c445ce7f3a2afb7/28-08-2012%205-36-08%20CH.jpg

  Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 18 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

  Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

  Mức giá bán lẻ tại vùng 2 là mức giá tối đa. Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex quyết định mức giá bán lẻ cụ thể tại vùng 2 theo nguyên tắc không được vượt mức giá tại vùng 2 nêu trên và phù hợp với địa bàn ghi tại Quyết định số83/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.3.2012.

  Chính sách khách hàng thường xuyên của Petrolimex áp dụng đối với khách hàng sử dụng thẻ Flexicard để thanh toán tiền mua xăng dầu - tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

  Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương. Trước khi chính thức điều chỉnh, Petrolimex đã báo cáo Tổ giám sát Liên bộ về giá xăng dầu theo đúng thể thức quy định.

  Quyết định về giá bán xăng dầu số477/PLX-QĐ-TGĐ ngày 28.8.2012 do Phó tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương.

  Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống của mình phải gửi về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Petrolimex để báo cáo.

  Các Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex có trách nhiệm gửi (bằng e-mail) Thông cáo báo chí thay đổi giá của Petrolimex đến cơ quan báo chí (Đài Phát thanh - truyền hình, báo in và báo mạng) - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở chính của đơn vị.

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 18 giờ 30 ngày 28.8.2012

  05:55' PM - Thứ ba, 28/08/2012

  Hà Nội, ngày 28.8.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

  http://fs.petrolimex.com.vn/File.ashx/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/833f8040612146798c445ce7f3a2afb7/28-08-2012%205-36-08%20CH.jpg

  Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 18 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2012 cho đến khi có thông báo mới.

  Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

  Mức giá bán lẻ tại vùng 2 là mức giá tối đa. Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex quyết định mức giá bán lẻ cụ thể tại vùng 2 theo nguyên tắc không được vượt mức giá tại vùng 2 nêu trên và phù hợp với địa bàn ghi tại Quyết định số83/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07.3.2012.

  Chính sách khách hàng thường xuyên của Petrolimex áp dụng đối với khách hàng sử dụng thẻ Flexicard để thanh toán tiền mua xăng dầu - tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

  Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương. Trước khi chính thức điều chỉnh, Petrolimex đã báo cáo Tổ giám sát Liên bộ về giá xăng dầu theo đúng thể thức quy định.

  Quyết định về giá bán xăng dầu số477/PLX-QĐ-TGĐ ngày 28.8.2012 do Phó tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng ký đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo lên Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ giám sát Liên bộ Tài chính - Công Thương.

  Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống của mình phải gửi về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Petrolimex để báo cáo.

  Các Công ty Xăng dầu thành viên Petrolimex có trách nhiệm gửi (bằng e-mail) Thông cáo báo chí thay đổi giá của Petrolimex đến cơ quan báo chí (Đài Phát thanh - truyền hình, báo in và báo mạng) - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở chính của đơn vị.

   
  18663 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn MaiND2012 vì bài viết hữu ích
  hungf470 (06/01/2015) anhdv352 (11/09/2012) Xmen-8711 (11/09/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #212850   11/09/2012

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2720)
  Số điểm: 19187
  Cảm ơn: 919
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Hay, sắp có điều chỉnh mới nữa không bác để em găm ít "hàng" :|.  Địa phương em đến mớ rau xanh còn phải chuyển từ tỉnh khác về nên mỗi lần giá xăng dầu tăng chỉ khổ những người là phó thường dân bọn em.

   
  Báo quản trị |