Thông báo thu hồi đất đối với diện tích bị cấp trùng cho nhiều người

Chủ đề   RSS   
 • #597965 30/01/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1982)
  Số điểm: 13323
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Thông báo thu hồi đất đối với diện tích bị cấp trùng cho nhiều người

  Tình huống đặt ra là thửa đất của Ông A (có Giấy chứng nhận) bị dích quy hoạch làm dự án tái định cư. Tuy nhiên, khi làm việc với địa chính xã thì thông tin trong sổ mục kê, sổ địa chính đất nông nghiệp thì phát hiện thửa đất ông A hiện giờ có rất nhiều Giấy chứng nhận cấp chống lên nhau. Vì vậy, đơn vị không thể xác định được chủ thửa đất để ra thông báo thu hồi. Vậy trường hợp này cần xử lý như thế nào?
   
  Theo quá trình tìm hiểu của mình thì tại Luật Đất đai 2013 có nêu:
   
  "Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
   
  1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:
   
  a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.
   
  Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
   
  b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
   
  c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;..."
   
  Theo đó, bước đầu tiên khi thu hồi đất là sẽ tiến hành thông báo, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phần đất bị thu hồi. Đứng trên góc độ của đơn vị ra thông báo, đơn vị có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:
   
  - Căn cứ vào thông tin hồ sơ đất đai mới nhất để xác định người được cấp Giấy chứng nhận phần đất bị thu hồi là ai. Dựa vào đó để ra thông báo thu hồi. Các hộ dân bị cấp Giấy chồng lấn có thể dựa vào thông báo đó để tiến hành yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai để đính chính lại thông tin chính xác nhất (hòa giải tại xã/phường rồi khởi kiện ra Tòa). Sau khi có kết quả thì thì dựa vào đó để tiến hành thông báo thu hồi đất lại nếu có sự khác biệt.
   
  - Đơn vị có trách nhiệm ra thông báo liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để phối hợp hỗ trợ, xác định phần diện tích, chủ sở hữu chính xác nhằm xác định lỗi sai ở đâu. Sau quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích đất, sai sót về ranh giới thửa đất,... thì có thể thu hồi Giấy chứng nhận theo Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai. Sau khi thực hiện xong, không còn chồng lấn thì đơn vị tiến hành ra thông báo thu hồi đất như thông thường.
   
  Mọi người có hướng giải quyết nào khác thì có thể cùng chia sẻ bên dưới nhé.
   
  511 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận