Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #610995 26/04/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 4091
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

  Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài là thủ tục hành chính được Bộ Công an công bố tại Quyết định 4660/QĐ-BCA-A05 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an ngày 04 tháng 07 năm 2023. 
   
  Trình tự thực hiện thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
   
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc tải mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
   
  Bước 2: Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc khai theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
   
  Nội dung Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài được quy định tại khoản khoản 2 Điều 25 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
   
  Bước 3: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an) hoặc gửi hồ sơ đã khai thông tin về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
   
  Bước 4: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phản hồi thông tin về kết quả lập Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
   
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
   
  Cách thức thực hiện thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
   
  - Trực tiếp tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
   
  - Trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an).
   
  - Dịch vụ bưu chính: Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
   
  Thành phần hồ sơ thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
   
  - Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo mẫu 06b (dành cho cá nhân) - 01 (một) bản chính.
   
  - Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo mẫu 06a (dành cho tổ chức) - 01 (một) bản chính.
   
  - Hồ sơ Đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo mẫu Đ25-DLCN-04 - 01 (một) bản chính. 
   
  - Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ - 01 (một) bản sao.
   
  - Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ - 01 (một) bản sao.
   
  - Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên (nếu có) - 01 (một) bản sao.
   
  - Giấy tờ khác (các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp) - (bản sao).
   
  Yêu cầu điều kiện thực hiện thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài 
   
  Tổ chức, cá nhân gửi trong thời gian 60 ngày kể từ ngày chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.
   
  Thời gian giải quyết thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài: 10 Ngày làm việc
   
  Kết quả thực hiện thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài: Xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. 
   
  168 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận