Thông báo 81/TB-VPCP: Sắp xếp đơn vị hành chính phải tôn trọng kiến nghị của các địa phương

Chủ đề   RSS   
 • #609104 07/03/2024

  phucpham2205
  Top 100
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 13971
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 277 lần
  SMod

  Thông báo 81/TB-VPCP: Sắp xếp đơn vị hành chính phải tôn trọng kiến nghị của các địa phương

  Ngày 06/03/2024, Văn Phòng Chính Phủ ban hành Thông báo 81/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

  Theo Thông báo, việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã là một trong những nhiệm vụ hệ trọng và phức tạp. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc cần khẩn trương giải quyết như:

  - Việc sắp xếp ĐVHC nông thôn với ĐVHC đô thị còn gặp nhiều khó khăn do phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

  - Thời gian thực hiện sắp xếp gấp, đồng thời phải tiến hành chặt chẽ, qua nhiều thủ tục nên các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu.

  Để có thể tháo gỡ, khắc phục được những vướng mắc, khó khăn nêu trên Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo theo Kết luận 48-KL/TW, Nghị quyết 35/ 2023/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết 117/NQ-CP và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, theo đó chú trọng thực hiện những nội dung như sau:

  - Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, tôn trọng kiến nghị hợp lý của các địa phương về các đặc thù của từng vùng, miền, địa bàn trong cả nước; rút gọn và thực hiện đồng thời các quy trình, thủ tục để bảo đảm tiến độ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã.

  - Các bộ, ngành trung ương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc xây dựng Đề án sắp xếp của từng địa phương cũng như quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC.

  Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang còn nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị như sau:

  Đơn vị

  Nhiệm vụ

  Bộ Nội vụ và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

  - Chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương.

  - Có cơ chế tiếp nhận thông tin từ địa phương, từ đó tổng hợp kết quả, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo có liên quan để xử lý, tháo gỡ trong thời gian ngắn và hiệu quả nhất.

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  - Chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại cuộc họp, hoàn thiện và ký Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

  - Trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của năm 2024 và phân công các Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn để làm căn cứ thực hiện.

  - Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ Đề án của các địa phương (ưu tiên các địa phương có ít ĐVHC thực hiện sắp xếp hay đã hoàn thành Đề án sớm so với thời hạn yêu cầu).

  - Phân nhóm các địa phương trình hồ sơ Đề án thành từng đợt, tránh dồn vào một thời điểm.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  - Nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc đối với 10 địa phương đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh trước khi có Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

  - Hướng dẫn các địa phương về việc bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC quy định tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

  Bộ Tài chính

  - Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 167/2017/NĐ-CPNghị định 67/2021/NĐ-CP quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công vào cuối Quý I/2024. 

  - Hướng dẫn việc dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã theo quy định.

  Bộ Xây dựng

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch và phân loại đô thị để bảo đảm tiến độ xây dựng.

  - Trình hồ sơ Đề án sắp xếp của các địa phương hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2024.

  Thành viên Ban Chỉ đạo

  Nâng cao trách nhiệm, bám sát tình hình triển khai ở các địa phương để bảo đảm tiến độ hoàn thành công tác sắp xếp ĐVHC trong tháng 9/2024. Kết hợp với các cán bộ, công chức chuyên môn được Bộ Nội vụ cắt cử trong việc khảo sát và làm việc với các địa phương được phân công phụ trách.

   

   
  146 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận