Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #581522 20/03/2022

  Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?

  Trong thực tế xảy ra nhiều trường hợp người lao động làm mất, hư hỏng dụng cụ, thiết bị tài sản của người sử dụng lao động. Vậy, việc bồi thường thiệt hại đối với người lao động được quy định như nào? 

   

   
  745 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận