Thời hạn trong xử lý kỷ luật hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #534449 02/12/2019

  Thời hạn trong xử lý kỷ luật hành chính

  Thời hạn trong xử lý kỷ luật hành chính

  Ngày 21/01/2019, Nguyễn Văn A bị kỷ luật với hình thức "Khiển trách" về mặt Đảng.

  Ngày 28/02/2019 của Cấp ủy ban hành công văn về việc đề nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với CBCCVC bị xử lý kỷ luật Đảng.

  Ngày 14/3/2019 UBND huyện đã tiến hành tổ chức cuộc họp kiểm điểm và kiến nghị hình thức kỷ luật công chức có hành vi vi phạm.

  Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức cuộc họp kiểm điểm và kiến nghị hình thức kỷ luật thì phát sinh đơn thư. Cấp ủy đã chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn thư theo quy định và UBND huyện đã tạm dừng việc tổ chức cuộc họp kiểm điểm và kiến nghị hình thức kỷ luật. Đến ngày 17/9/2019 Cấp ủy đã ban hành Thông báo kết luận giải quyết đơn thư và giữ nguyên hình thức kỷ luật.

  Đến ngày 21/11/2019, UBND huyện tổ chức lại cuộc họp kiểm điểm và kiến nghị hình thức kỷ luật công chức có hành vi vi phạm.

  Vậy cho tôi hỏi: Thời điểm UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm và kiến nghị hình thức kỷ luật công chức có hành vi vi phạm đã hết thời hạn kỷ luật chưa? Thời hạn kỷ luật được tình từ ngày ban hành Quyết định kỷ luật Đảng hay từ thời điểm kết luận giải quyết đơn thư (ngày 17/9/2019).

  Trân trọng!

   
  1495 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn totuananhhuyenlak vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận