Thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa?

Chủ đề   RSS   
 • #558905 28/09/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa?

  Thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa?
   
  Theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính như sau:
   
  - Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau:
   
  Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.
   
  Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;
   
  - Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:
   
  Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
   
  Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;
   
  - Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
   
  - Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
   
  Và tại Điều 8 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:
   
  - Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc.
   
  - Thời gian ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau.”
   
  Dẫn chiếu Điều 144 Bộ luật dân sự 2015 quy định:
   
  “Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.”
   
  Như vậy, hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa. Tuy nhiên, việc xác định thời hạn, thời hiệu sẽ được áp dụng theo quy định trên. Do đó, thời hiệu xử phạt hành chính đối với lĩnh vực di sản văn hóa là 01 năm.
   
   
  793 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphuongtg98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận